Výroční členská schůze Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa a Mikulášská sešlost

04.12.2014 19:45

ČLENSKÁ SCHŮZE A MIKULÁŠSKÁ SEŠLOST

    4. prosince 2014 uskutečnila Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa svoji členskou schůzi v restauraci Skleník na Slovance. Přítomní členové byli seznámeni s činností a hospodařením organizace za období leden-listopad 2014, dále byl předložen ke schválení plán práce a rozpočet na r. 2015. Byly předány informace z oblasti odborného sociálního poradenství- posuzování příspěvku na péči, výměna průkazů TP,ZTP,ZTP/P a další aktuální novinky.Každý z přítomných obdržel, spolu s přáním zdraví, štěstí a spokojenosti , malý dáreček.

    Po skončení členské schůze následovala Mikulášská sešlost, doprovázená občerstvením a hudebním doprovodem p. Měkoty. Civilní Mikuláš předal přítomným i malé překvapení. Spokojení účastníci se po 17. hod. rozcházeli do svých domovů.