10.ročník DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

06.06.2014 19:43

VYDAŘENÝ 10.ročník DNE DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

6.června 2014 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v areálu Rekreačního střediska Termit v Doksech již 10. ročník Dne dětí se zdravotním postižením.

   Od ranních hodin bylo možné sledovat velké hemžení dobrovolníků, kteří připravovali prostory pro konání této akce- příprava jednotlivých stanovišť pro celkem 15 soutěžních a 1 nesoutěžní disciplínu, příprava ohniště pro opékání buřtů, příprava stanoviště pro výtvarnou dílnu, zajištění prostor pro prezenci a vydávání soutěžních karet. Nad celým tímto hemžením měla dohled hlavní organizátorka celé akce a vlastně i její zakladatelka- ředitelka STP Česká Lípa o.p.s. Eva Zemanová. Již od  osmi hodin přivážely autobusy první soutěžící(klienty Speciální školy Jižní Č. Lípa, Denního stacionáře Hradecká ul. Č. Lípa, další zájemce z Č. Lípy a děti s doprovodem z Domova sv. Máří Magdaleny z Jiřetína pod Jedlovou). Dorazila i celá třída Obchodní akademie z České Lípy, vedená Ing. M. Hladíkovou. Studenti nám pravidelně pomáhají jako rozhodčí u jednotlivých soutěžních disciplín. Přicházeli i rodiče s dětmi přímo z Doks. Na uvítanou obdrželi dětští účastníci ovocná pitíčka a povidlové,makové a tvarohové koláče.Tak se do  9,30 sešlo v areálu RS Termit  192 účastníků akce

    Slavnostní zahájení proběhlo v 9,40 , kdy Z. Zahrádková přivítala přítomné, mezi nimiž nechyběli Ing. Karel KAPOUN-senátor ČR a místostarosta Města Doksy, který  se účastní již od prvního ročníku této akce. Dále pak Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc., poslanec EU ,za sociální odbor Města Doksy pak Ing. Blanka Krajníková.

    Záštitu nad akcí převzali již vedle zmíněných Ing. Kapouna a Ing. Kohlíčka i PhDr. Marcel CHLÁDEK,MBA-ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Mgr. Petr TULPA, radní KÚ LK, Ing. Eva BUREŠOVÁ, starostka Města Doksy, Mgr. Hana MOUDRÁ,starostka Města Česká Lípa, JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ,Česká Lípa, Václav VĚTROVEC,OV KSČM Česká Lípa, Heinrich HEUCHEL,Plant Manager IAC Nové Zákupy. Bohužel jim pracovní povinnosti nedovolily zúčastnit se osobně této akce, a tak všichni alespoň na dálku popřáli všem přítomným hezký zážitek z akce.

      Z. Zahrádková seznámila přítomné s programem a připomněla, že u zrodu celé akce stála před 10 lety Eva Zemanová jako ředitelka Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje. Postupně pod jejím vedením organizování akce převzalo Sdružení zdravotně postižených a od letošního roku je to její nástupnická organizace-Sdružení tělesně postižených  Česká Lípa o.p.s.

   Přítomní hosté ve svém vystoupení ocenili činnost organizátorů a zdůraznili důležitost celé akce a její význam nejen pro Doksy a celé Českolipsko, ale připomněli i nadregionální charakter Dne dětí se zdravotním postižením. Podle jejich vyjádření je velice důležité, aby tato aktivita byla zachována a organizována i v dalších letech. Popřáli účastníkům hodně úspěchů a organizátorům síly pro další záslužnou práci.

    Na závěr slavnostního zahájení předala ředitelka STP Česká Lípa o.p.s. pp. Ing. Kapounovi, Ing. Kohlíčkovi, Ing. Hladíkové a p. Hartigové věcný dar jako výraz poděkování  za jejich dlouholetou pomoc a podporu celé akce.

     Následovalo urputné soutěžní klání. 81 soutěžících v 8 věkových kategoriích předvádělo úžasné výkony a to včetně vozíčkářů, kteří měli vlastní soutěžní kategorii. U každé disciplíny byli soutěžící odměněni malou sladkostí, v průběhu celého dopoledne si mohli dojít k ohništi pro pečeného buřtíka, které pro ně připravovali pp. Petr Zeman, Jarka Ponocná a spolu s nimi i Ing. Jaromír Kohlíček.

     Ve výtvarné dílně pod vedením výtvarnice Jany Eichlerové děti domalovávaly obličej sluníčkům a vytvářely nejrůznější zvířátka z nafukovacích balónků.

     Velké překvapení na všechny čekalo  po půl jedenácté, kdy  vystoupilo sdružení DONÁŠ P.A.C. z Liberce. Provádí zoorehabilitaci s pomocí cvičených psů. Psi Pedro a Bertík společně se svými cvičiteli předváděli dětem nejrůznější kousky.Děti si zahrály na psí smečku, naučily se, jak správně pejsky pohladit, jak  jim dát pamlsek a spoustu dalších užitečných věcí, které jim pomohou v jednání se zvířecími kamarády.

    Po vystoupení   sdružení  DONÁŠ P.A.C.   byli připraveni členové Státní policie Doks pp.Hervert  a

 Nováková , kteří dětem ukázali , jaké má policista při službě vybavení a k čemu slouží a vrcholným zážitkem pak byla jízda policejním autem kolem areálu TJ Termit.Přístup obou policistů ke zdravotně postiženým byl obdivuhodný, za což jim velice děkujeme. Určitě přispěl ke zvýšení vážnosti této složky v očích dětí a všech přítomných.

   Po obědě následovalo vyhodnocení a předávání cen.       Po vyhlášení výsledků a poděkování všem, kteří se na zdárném průběhu akce podíleli, byl 10. ročník Dne dětí se zdravotním postižením ukončen.

      Spokojení účastníci akce se rozjížděli a rozcházeli do svých domovů s přáním, aby se akce opakovala i v příštích letech.

   Děkujeme všem sponzorům a organizátorům, kteří se zasloužili o zdárný průběh celé akce.

(Za STP Česká Lípa o.p.s. Eva Zemanová, Zdenka Zahrádková)