14. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením

28.06.2015 14:09

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

 

        Podruhé během měsíce června se v Doksech sešli zdravotně postižení, aby změřili své síly ve sportovním klání. Po Dnu dětí se zdravotním postižením, který proběhl 5.6.2015 v RS Termit, se ve dnech 27. – 28. 6. 2015 uskutečnily 14. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením v RA Poslův mlýn.

    Záštitu nad akcí převzali: Alena LOSOVÁ, dipl. um. členka rady kraje, rezort školství, mládeže a zaměstnanosti; Mgr. Romana ŽATECKÁ,starostka města Česká Lípa, Ing. Eva BUREŠOVÁ, starostka města Doksy, Ing.Karel KAPOUN, OO ČSSD Česká Lípa, Václav VĚTROVEC-OV KSČM Česká Lípa, Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. Teplice,  JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ, Česká Lípa.

    Pořadatelem akce bylo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. spolu s Místní organizací tělesně postižených Česká Lípa.

    Od sobotního rána za drobného deště probíhala příprava sportovišť pro 15 soutěžních disciplín. Od půl deváté pak začali přicházet první rozhodčí a soutěžící, autobusy potom přivezly soutěžící z Liberce, Jablonného v Podj. a České Lípy. Přijížděli však i účastníci z jiných krajů, např. z Děčína, Prahy, Pardubic či Ostravy. Každý účastník po svém zapsání do prezenční listiny obdržel soutěžní kartu, účastnický list a malé občerstvení v podobě koláčů(dodaly Jizerské pekárny), nanuků-Mrož(společnost Nowaco) a malé pitíčko. Počasí, které ráno hrozilo deštěm, se umoudřilo, a při slavnostním zahájení vysílalo sluníčko na přítomné hřejivé paprsky.

Zástupkyně pořadatelů-Eva Zemanová a Zdenka Zahrádková přivítaly všechny přítomné soutěžící, dobrovolníky i vzácné hosty, mezi než patřili: Mgr. Romana Žatecká,starostka města Česká Lípa, Ing. Karel Kapoun,OO ČSSD Č.Lípa, zástupkyně sociální komise KÚ LK- Radku Kotoučkovou a Miloslavu Hudakovou , za Městskou policii Č. Lípa Mgr. Milana Petřinu, Jiřího Tvrdíka. Dále pak Mgr. Vlastu Prouzovou , předsedkyni KO STP Liberec a H. Málkovou, vedoucí střediska Canisterapie.

    Všichni hosté ve svých krátkých projevech ocenili pořádanou akci a popřáli soutěžícím hodně úspěchů ve sportovním klání. Po upřesnění programu a technického zabezpečení byly 14. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením zahájeny.

   Pak už se soutěžící rozešli k jednotlivým disciplínám, každý podle svých možností a schopností. I při této akci jsme se snažili o propojení  zdravotně postižených  se zdravou populací, a tak si soutěžní disciplíny vyzkoušeli i zdraví příchozí. Celkem bylo vydáno 152 soutěžních karet, zapojilo se 6 vozíčkářů a 13 dětí. Mezi soutěžemi bylo možné shlédnout ukázky práce členů Střediska Canisterapie STP Česká Lípa o.p.s. a jejich čtyřnohých kamarádů. Po skončení soutěžního klání následoval společenský večer, který zpestřil svým hudebním doprovodem p. V. Měkota.

    Realizační tým mezi tím pilně počítal nejen výsledky jednotlivců, ale i čtyřčlenných soutěžních družstev, kterých se tentokráte zapojilo 21.

   Slavnostní rámec nedělnímu vyhlašování výsledků připravilo vystoupení souboru BABINY DI DOKSY, vedené sbormistrem P.Cuczorem. Jejich překrásný zpěv vyloudil v očích mnoha přítomných slzy. Celé vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem účastníků a květinami a malým dárkem od pořadatelů.

   Ještě před vyhlášením samotných výsledků sportovních her, odměnili pořadatelů  ty účastníky, kteří se pravidelně do her zapojují, a i když nevyhrávají, přijíždějí zas a zas. Malým dárkem bylo odměněno 23 účastníků z Liberce, Českého Dubu, Jablonného v Podj., Jablonce n. N.

    Předávání cen soutěžícím se ujal Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. Nejprve své ceny převzaly děti- tentokrát to bylo 6 dívek a 7 chlapců. Pak byli vyhodnoceni 3 nejlepší zdravotně postižení muži a 3 nejlepší zdravotně postižené ženy v každé disciplíně. Zvlášť byla vyhodnocena kategorie vozíčkářů( celkem 6 účastníků) a kategorie zdravých příchozích-muži x ženy. Každý z vyhodnocených obdržel medaili, diplom a věcnou cenu. V soutěži družstev bylo věcnou cenou a diplomem odměněno prvních deset družstev, další obdrželi diplom. Vítězem v soutěži družstev se stalo družstvo mužů z Doks(členové MO TP Doksy). Jako každoročně byli vyhlášeni a odměněni nejmladší a nejstarší účastník. Nejmladšímu účastníkovi byly 2 roky, nejstarší účastnici 82 let.

   Na závěr celé akce byli květinou a malým dárkem odměněni všichni rozhodčí a další dobrovolníci, kteří se na organizaci akce podíleli. Poděkování patří členům KSČM z Liberce, Zákup, České Lípy,členům SPCCH Česká Lípa, MO TP Doksy, Městské policii Česká Lípa a všem dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali zajišťovat zdárný průběh celé akce. D 14. Krajských sportovních her se během 2 dnů jejich trvání zapojilo celkem na 185 osob. Soutěžící, dobrovolníci, vystupující soubory, hosté. Velice nás mrzí, že si na tuto akci nenašel cestu nikdo z vedení města Doksy, i když , aktivitu na základě námi podané žádosti,  město Doksy finančně podpořilo,za což jim patří náš dík.

Poděkování patří i dalším sponzorům:Krajský úřad LK, RA Poslův mlýn Doksy, Ing. K.Kapoun-OO ČSSD ,OV KSČM Česká Lípa, Lesy Doksy s.r.o., Egermann s. r. o. Nový Bor, Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s., IAC Nové Zákupy, Jizerské pekárny-pekárna Lípa, Nowaco, Habr s.r.o. p. Hámová Doksy, Zahradnické centrum p. Chýna Obora, Město Česká Lípa a ti, kteří si nepřáli být jmenováni.

Účastníci akce se spokojeni rozjížděli do svých domovů s přáním, aby se akce konala i v příštím roce.

 Za pořadatele- Eva Zemanová, Zdenka Zahrádková