2. – 3. července 2016 - "15. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮ"

06.07.2016 16:59

JUBILEJNÍ  ROČNÍK  KRAJSKÝCH SPORTOVNÍCH HER OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE ZNAMENÍ KOUZELNICKÉ SHOW

 

Ve dnech 2. -3. července 2016 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v rekreačním areálu Poslův mlýn v Doksech jubilejní 15. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením.

Záštitu nad akcí převzali : Alena LOSOVÁ, dipl.um.,členka rady kraje,resort školství, mládeže, tělovýchovy a zaměstnanosti. Mgr. Lenka KADLECOVÁ, náměstkyně hejtmana LK, resort sociálních věcí; Mgr. Petr TULPA, člen rady kraje, resort zdravotnictví; Mgr. Romana ŽATECKÁ-starostka Města Česká Lípa, Ing. Eva BUREŠOVÁ-starostka Města DOKSY; Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc., poslanec EU; Ing. Karel KAPOUN, předseda OO ČSSD Česká Lípa; Václav VĚTROVEC, předseda OV KSČM Česká Lípa; JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ, členka Správní rady STP Č. Lípa o.p.s.

     Od brzkých ranních hodin panoval v areálu Poslova mlýna čilý ruch. Hlavní pořadatelé akce Eva Zemanová  a PhDr. Zdenka Zahrádková ve  spolupráci s dobrovolníky,(členové MP Česká Lípa, ADRA Česká Lípa, SONS Č.Lípa, SPCCH Č. Lípa, KSČM Č. Lípa, Liberec, DENSO Liberec, MO TP Doksy a Česká Lípa) kteří se ujali funkce rozhodčích u 15 soutěžních disciplín, a pomocníky při prezenci účastníků, připravovali jednotlivá sportoviště a prostor pro prezenci účastníků, včetně představení těch, kteří převzali záštitu a sponzorů. Postupně přicházeli a přijížděli účastníci her(z Č. Lípy byl zajištěn autobus, který účastníky dovezl), kteří při prezenci obdrželi účastnický list, pamětní medaili, koláč(věnovaly Jizerské pekárny-pekárna Lípa). Ti z účastníků, kteří zůstávali přes noc, obdrželi klíče od pokojů a před zahájením her se mohli ubytovat a krátce si odpočinout.

    V 10.00 hod se před jídelnou konalo slavnostní zahájení 15. Ročníku Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením. Hlavní pořadatelé-E. Zemanová, Z. Zahrádková, přivítali přítomné hosty- Mgr. Romanu Žateckou, starostku Města Česká Lípa, Ing. Karla Kapouna, předsedu OO ČSSD Č.Lípa, zástupce KVV ČSSD Liberec, zástupce Městské policie Česká Lípa-strážníky  p. Tvrdíka a Šafránka a všechny účastníky. Seznámily je s programem sobotního i nedělního dne, jídelníčkem a s rozmístěním jednotlivých soutěžních disciplín. Poté bylo předáno slovo hostům-Mgr. Žatecká ocenila organizátory, popřála soutěžícím hodně úspěchů a do budoucna této akci vyjádřila plnou podporu Města Česká Lípa. Ing. Kapoun, který je podporovatelem této aktivity od jejich začátků, vyjádřil obdiv všem, kteří se na zajištění akce takovéhoto rozsahu podílejí, popřál soutěžení v duchu fair-play a příjemné strávení obou dnů všem zúčastněným. V obdobném duchu se nesla i vystoupení dalších hostů.

    Poté byly 15. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením prohlášeny za zahájené a soutěžící se rozešli k jednotlivým disciplínám. Některé ze soutěžních disciplín si vyzkoušeli i Mgr. Žatecká a Ing. Kapoun. Průběh soutěže přerušil po obědě vydatný déšť, netrval však naštěstí dlouho, a tak se soutěžící po krátkém odpočinku vydali znovu za získáváním bodů a vteřin. Vedle soutěže jednotlivců probíhala i soutěž čtyřčlenných družstev, jejichž složení bylo nutné nahlásit hned u prezence.  Nakonec se do soutěže zapojilo 30 družstev.

    V průběhu odpoledne  a večera pak probíhalo zpracování výsledků- vyhodnocení prvních tří mužů a prvních třech žen v kategoriích: zdravotně postižení, zdraví, vozíčkáři(zvlášť elektrický a zvlášť mechanický vozík) a děti. Tým pořadatelů pak do 23.00 hod. prováděl vyhodnocení jak soutěže družstev, tak soutěže jednotlivců, vybral i nejstaršího a nejmladší účastníky her. Pro každého vyhodnoceného účastníka v soutěži jednotlivců byl napsán diplom, v soutěži družstev byl napsán diplom pro celé soutěžní družstvo.

   V průběhu zpracování výsledků se mohli přítomní pobavit při vystoupení kapely RETROFIVE z Liberce, která hrála k tanci i poslechu pop-rockové skladby až do jedné hodiny ranní 3.července, partnerem společenského večera byla OSA Praha.

    V neděli v  9.00 byl zahájen kulturní program- v kouzelnické SHOW z BRADAVIC předvedl kouzelník Karel MARCOLLI přítomným originální rekvizity, použité při natáčení filmů o Harry  Potterovi. Do svého vystoupení zapojil i přítomné děti a dospělé, zapojily se i děti z Pelhřimova, které zde trávily poslední dny školy v přírodě. Každý, kdo se zapojil, obdržel glejt podepsaný kouzelníkem. A po kouzelnickém vystoupení následoval pěvecký program uskupení BABINY di DOKSY. Jejich vystoupení bylo důstojnou tečkou za slavnostním programem 15. ročníku KSH ZP, a pořadatelé je odměnili květinami a malým upomínkovým dárkem, účastnickým listem a medailí.

    Po obědě následovalo předávání cen , medailí a  diplomů jednotlivcům i družstvům.. Do předávání cen se zapojili Václav Větrovec –předseda OV KSČM Česká Lípa, p. Slavíčková-za KVV ČSSD Liberec, Za DENSO Liberec p. Špís, zástupci MP Č.Lípa pp. Tvrdík a Šafránek a manažerka RA Poslův mlýn Mgr. Kalousová.

   Nejprve byly oceněny děti- nejmladší účastníci- dvouletý J. Tůma a K. Málková, a pak mladší i starší dívky a chlapci- celkem se do soutěží zapojilo 18 dětí.

  Po  dětech následovalo poděkování všem, kteří zajistili hladký průběh akce-rozhodčí, moderátor a kouzelník, zdravotnice, výpočetní, ubytovatelský a prezenční tým; poděkováno bylo vedoucí týmu canisterapie H. Málkové i předsedům organizací zdravotně postižených. Všichni převzali květiny, upomínkový dárek, účastnický list a medaili.

    Nejstarším účastníkem her se stal J. Macoun z Doks. A pak již přišlo na řadu vyhodnocení jednotlivců- první tři muži a první tři ženy – zdravotně postižení- v každé disciplíně obdrželi věcné ceny(za 1. Místo sklo od firmy Egermann; za 2. a 3. místo dárkové balíčky), diplom a zlatou, stříbrnou nebo bronzovou medaili. Zvlášť byl vyhodnocen trojboj- zdravotně postižení, zdraví, vozíčkáři. Kategorie „zdraví“- za všech 15 soutěží odměněni první 3 muži a první 3 ženy; kategorie „vozíčkářI- zvlášť hodnoceni účastníci na mech. vozíku, zvlášť. na el. vozíku-první tři obdrželi věcné ceny, diplom, medaile.

V soutěži družstev obdrželo prvních 15 družstev věcnou cenu a diplom, ostatní obdrželi diplom.

Během dvou dnů se do akce zapojilo na 200 osob.( Jen soutěžních karet bylo vydáno 165, odevzdáno jich bylo 131).

    Velké poděkování za zdařilý průběh akce patří sponzorům: Libereckému kraji, Městu Doksy, Městu Česká Lípa, Ing. K. Kapounovi, Ing. J. Kohlíčkovi,CSc., OV KSČM Česká Lípa, Egermann s.r.o., Květinářství M. Breychová Doksy, V. Tuvorové-Tumag Liberec, DENSO Liberec, OSA Praha, CZP LK o.p.s., Jizerským pekárnám-pekárna Lípa s.r.o., RA Poslův mlýn Doksy, IAC Nové Zákupy, Zahradnickému centru –p.Chýna Obora, p. Pokornému Jablonné v P., a všem dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli vlastní prací na hladkém průběhu akce.

(Za STP Č: Lípa o.p.s. E. Zemanová, Z. Zahrádková)