7-8.2015

23.07.2015 07:46

INFORMAČNÍK

                                  7-8-2015

 

Časopis MO STP Č. Lípa a STP Česká Lípa,o.p.s.

 

 

 

 

 

PRANOSTIKA

Červenec

 

Počátkem tohoto prvního prázdninového měsíce se nacházíme v období tak zvaného pavlovského léta, pro které bývá charakteristické jisté utlumení medardovských přeháněk. Ovšem deštivé počasí v tomto období by přálo houbařům, protože kdyby pršelo 4. července pak by to mohlo znamenat, že: „Přijde-li svatý Prokop s deštěm, přijdeš s košem hub!“ a to proto, že „Svatý Prokop hřiba nakop.“

Začátkem poslední červencové dekády přichází se svými pranostikami velmi známa světice - „Na Máří Magdalénu očekávej jižní déšť“.

Musíme ale uznat, že naši předkové to uměli perfektně odůvodnit: „V den svaté Magdalény ráno poprchává, neboť svatého Pána oplakává

 

František Hrubín: Červenec

Klasy pšenic ožehuje slunce,

hnědnou jako kůra chlebová,

vlčí máky s ohněm na korunce

skví se jasnou krví domova.

 

Z kamenité země do studánek

stáhla se dnes všechna posila.

Nesu čerstvě orosený džbánek,

zvedněte se, ženci, od díla.

 

Vždycky když se nad studánkou skláním,

spatřím v ní své líce zardělé,

žencům zase zlatým mihotáním

zrcadlí se slunce na čele.

 

Čas slizně

Břehy podél úvozových cest voní mateřídouška, v sadu dozrála první letní jablka, kterým se na Moravě říká příznakově „žňovky“, ostré slunce dozrávající obilí a horké letní dny lákají k vodě. Je báječný čas školních prázdnin, ale také sklizně úrody, která je odměnou za pracovitost hospodáře. Jedna z nejznámějších pranostik říká „Svatá Markéta hodila srp do žita – Svatá Markéta vede žence do žita“, což vystihuje, že ve zmíněný svátek začínaly v Čechách žně, a to byla pochopitelně všude velká událost. Žně bývaly svátkem pro celou vesnici, byli ale také, a to především, časem velké dřiny, doslova – jak se říkalo – od slunka do slunka, tedy od východu do západu slunce.

 

Srpen

V srpnu měli naši předkové „žňové finále“, a tak opět pranostiky k jednotlivým dnům prostě zanedbávali a připsali je pouze sedmi patronům. V tomto měsíci tedy převládají pranostiky celoměsíční.Z celé řady můžeme připomenout: „Srpen klasy klidí a ovoce dospělé vidí“ nebo „Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa“. Velmi důležitým dnem býval 10. srpen. Svatý Vavřinec  je patronem kuchařů, sládků, vinařů a kupodivu i knihovníků! Jeho rčení už ale zavánějí podzimem - „Svatý Vavřinec dává létu první žďuchanec“ anebo nekompromisní - „Vavřinec – první podzimec!“

Přesně uprostřed srpna býval další mariánský svátek, kterému byla připsána velmi deštivá pranostika: „Pak-li o nanebevzetí Panny Marie prší, padesát mokrých dnů k očekávání máme“. Je to ale  notně přehnané, neboť by tak nešťastná Panenka Marie překonala i slavného Medarda!

František Hrubín: Srpen

Cepy klepou, klepou ve dvojici,

klepou, že nám sype obilí,

klepou, co chce cvrček také říci,

že jsme v poli dobře sklidili.

 

Dosud tolik sluníčka je kolem,

ale stéblo poslední tu dnes

shrábl větřík, když si běžel polem

a hodil je na vadnoucí mez.

A ty teplem zamlžené hory

začnou už se modrat na blízku,

zase bude v polích u obory

horko oráči i želízku.

 

Srpen se loučí

Koncem srpna začíná léto odcházet. Obchází krajinu, nahlíží do ní a loučí se s ní. Léto je již slabé, trochu sentimentální a nedoslýchavé. Ke konci už pokulhává a můžeme je spatřit v dozrávajících polích s holí. Zdlouhavě se balí, plní kufry a batohy, ale nejraději by jen spalo. Má toho za sebou až až. Vedra, deště, záplavy, hurikány, nádherné večery, vlahá rána, sucha, průtrže mračen. Není se co divit, že se pak dostaví únava.

(Zpracoval Michal Erben)

 

CO PŘIPRAVUJEME

Červenec-srpen-VÝSTAVA MANDAL v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa. Vernisáž  proběhne ve středu 22. července od 10.00 hod.    a bude spojena s besedou s tvůrcem mandal p.Stanislavem Samkem

Mandaly si pak budete moci prohlédnout vč.možnosti zakoupit si je ve dnech: :ut,stř.čtv.-10.00-13.00 a to od      22.července do  27.srpna 2015

Něco málo o autorovi mandal:

„Mandala je  symbolem pokorné, meditativní a kreativní činnosti. A takové činnosti se v nynější době věnuje i Stanislav Samek. Malování předloh mandal pastelkami se zabývá od června 2011 po mozkové cévní příhodě. Ač celý život pravák, nyní maluje levou rukou. Nikdy nemaloval, ale při svém rehabilitačním pobytu v Hostinném v Krkonoších po měsíci a půl, který od mozkové příhody uplynul, při jedné z návštěv mu manželka Hana přiváží ukázat obrázky mandal. Vytváření mandal pomáhá zpracovávat emoce, získávat energii, přináší zklidnění a sebeléčbu. Mandala je terapeutický nástroj.

První mandaly vznikají velice dlouho. Namalování jedné trvá zpočátku až několik dnů. Tato tvorba má velice pozitivní vliv a malování Stanislava celého pohltí. Vzniklo tak okolo 150 obrazů mandal. Každého z nás osloví taková mandala, kterou potřebuje. Každý člověk potřebuje jiné seskupení barev. Pohled na mandalu nás může na chvilku zastavit a zklidnit. Získáváte z ní energii, dobrý pocit a tak dochází k léčení.“

ARTETERAPIE

S výtvarnicí J. Eichlerovou se opět setkáme 25. srpna a 1. září 2015 vždy od 13.00 hod. v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s.  uspořádá dne 26. září 2015 od 14.00 hod v Jihočeské restauraci U Bohouše(Svárovská ul. Č. Lípa) módní přehlídku pro zdravotně postižené. Chceme ukázat, že i zdravotně postižení se mohou vkusně a hlavně za přijatelné finanční částky oblékat jak pro všední dny, tak pro slavnostní příležitosti. Hudební doprovod přehlídky obstará p. V. Měkota.(Hledáme zájemce o předvádění modelů-kontaktujte prosím E. Zemanovou-723594459)

 

OZDRAVNĚ EDUKAČNÍ VÍKENDY

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s pořádá

*10. – 11. 9. 2015- víkendový pobyt pro rodiče s dětmi od 7 let-v penzionu Nové Mlýny ve Starých Splavech

*30.10.-1.11.2015-víkendový pobyt pro seniory a zdravotně postižené-v penzionu Nové Mlýny ve Starých Splavech. Přihlášky a podrobnosti E. Zemanová(723594459),Z.Zahrádková(6061618 59)

 

 

REKONDIČNÍ POBYT

Okresní a Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. pořádají ve dnech 13.-19. 9.  2015 rekondiční pobyt  pro zdravotně postižené a seniory v penzionu Nové Mlýny ve Starých Splavech. Přihlášky k dispozici v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa nebo je zájemcům pošleme. Cena-členové MO , OkO Č.Lípa, občané Č.Lípy a přidružených obcí 2.500,- Kč, ostatní 2.800,- Kč. Bližší podrobnosti Z. Zahrádková(606161859), E. Zemanová(723594459) . Přihlášky je nutné odevzdat  do 8.9.2015.

 

ZNAKOVÝ JAZYK

Upozorňujeme účastníky kurzu, kteří v červnu nestihli závěrečné zkoušky, mají možnost zkoušky si udělat v 2. termínu v ve druhé polovině září.Předcházet by měla setkání, na nichž bude zopakováno učivo. Bližší informace E. Zemanová(723594459).

S dalším pokračováním kurzu počítáme od října 2015. Termín bude upřesněn.

 

CO SE NÁM POVEDLO

DEN DĚTÍ PROZÁŘENÝ SLUNCEM

Dne 5.června 2015 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. již 11. Ročník Dne dětí se zdravotním postižením.

Záštitu nad akcí převzali: za Krajský úřad LK-Mgr. Lenka Kadlecová,náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí; za město Česká Lípa-Mgr.Romana Žatecká-starostka, za město Doksy-Ing. Eva Burešová-starostka; dále pak Ing. Karel Kapoun-předseda OO ČSSD Č.Lípa, Václav Větrovec-předseda OV KSČM Č.Lípa, Ing. Jaromír Kohlíček,CSc.-Teplice, JUDr. Marie Nedvědová Č.Lípa.

Již tradičním hostitelem této akce je Rekreační středisko Termit Doksy.Zde bylo již od půl osmé ráno velice rušno- dobrovolníci připravovali prostory pro jednotlivé disciplíny, pro prezenci, výtvarnou dílnu, připravovalo se ohniště na opékání buřtů, přenášeli věci, nutné k realizaci akce, které byly přivezeny v průběhu týdne ad.

Kolem půl deváté začali přicházet první účastníci akce- žáci ZŠ K.H. Máchy z Doks s pedagog.doprovodem. Další soutěžící a jejich doprovod přivezly autobusy-z Domova Sv.M.Magdalény z Jiřetína, Denních a pobytových služeb Č.Lípa a ze ZŠ, PŠ a MŠ Jižní-Nerudova-Moskevská Č. Lípa. Dorazili i studenti 1. ročníků Obchodní akademie Č.Lípa s pedagogickým doprovodem. Studenti  se ujali rozhodování u patnácti soutěžních disciplín(např.kop na branku, hod raketou, kuželky, kroužky, rybolov atd.). Přicházeli hosté a další účastníci. Při prezenci obdržel každý z příchozích koláče, které věnovaly Jizerské pekárny-pekárna Lípa. Děti dostaly navíc pitíčka, bylo možné  využít pití, které bylo pro účastníky připraveno na terase u jídelny.

V 9,30 proběhlo slavnostní zahájení 11.ročníku Dne dětí se zdravotním postižením. Pracovnice STP Č. Lípa o.p.s. E. Zemanová a Z. Zahrádková přivítaly všechny přítomné- soutěžící i jejich doprovod, dobrovolníky.Omluvily Mgr. Kadlecovou, Mgr. Žateckou, Ing. Burešovou a JUDr. Nedvědovou, kterým pracovní povinnosti nedovolily se této akce zúčastnit.Z hostů pak přivítaly a předaly květiny : za město Doksy-místostarostu V. Reicherta, člena rady Mgr. Ťuťálka; Ing. K.Kapouna-předsedu OO ČSSD Č.Lípa,V.Větrovce-předsedu OV KSČM Č.Lípa, Ing.J.Kohlíčka,CSc.Teplice, členy Městské policie Č.Lípa Mgr.Petřinu a J. Tvrdíka, výtvarnici J. Eichlerovou z Chrastavy  a P.Hurtovou z Č.Lípy, členku sociální komise, která se věnuje paracyklingu.

    Poté byla předána ČESTNÁ UZNÁNÍ za dlouholetou pomoc a podporu, které udělila Správní rada Sdružení tělesně postižených Česká lípa o.p.s. Ing. J. Kohlíčkovi,CSc. a Ing. K.Kapounovi. Oba stáli u zrodu této akce,finančně jí podporují, a  pokud jim to pracovní povinnosti dovolily, se jí i osobně účastnili.

   Účastníci byli dále seznámení s tím, jak bude průběh akce vypadat-vedle vlastních soutěží byl připraven i doprovodný program-tradiční opékání buřtů obětavě zajišťovali pp.Zeman,Kohlíček,Vjaterová, ukázky vybavení a práce Městské policie předváděli M. Petřina a J.Tvrdík, výtvarnou dílnu vedla J. Eichlerová-účastníci vyráběli smajlíky a kytičky. Původně plánované ukázky canisterapie nebylo možné z technických důvodů uskutečnit, a tak bylo zajištěno vystoupení P. Hurtové, která se věnuje paracyklistice. Účastníci mohou využít možnosti občerstvení zdarma-ledová tříšť, pití, koláče. Od 12.00 bude připraven oběd a po něm vyhlášení výsledků.

Přítomní hosté pak popřáli účastníkům hodně úspěchů v soutěžním klání a příjemné prožití celého dne.

A pak již následovalo soutěžní klání. Účastníci soutěží byli rozdělení do 8 věkových kategorií, zvláštní kategorii měli vozíčkáři. Podle svých možností a schopností Pak soutěžící se svým doprovodem absolvovali jednotlivé disciplíny, jejichž výsledky se zaznamenávaly do soutěžních karet. V průběhu dopoledne pak účastníci pracovali ve výtvarné dílně, opékali si buřty, velký zájem byl o vybavení MP  a také o speciální kolo na paracykling. Řada účastníků si vyzkoušela, jaké to je, jet na takovém kole. Všichni pak velice ocenili to, že P. Hurtová na tom to kole přijela na tuto akci z České Lípy a po jejím skončení se zase na kole vrací zpět.

Počasí nám přálo, a tak celý den probíhal v krásném přátelském a uvolněném duchu,byla navázána nová přátelství jak mezi zdravotně postiženými navzájem tak mezi zdravými a zdravotně postiženými účastníky akce. Po obědě následovalo vyhodnocení soutěžících. Celkem se jich do soutěží zapojilo 77(zdravotně postižení i zdraví). Zásadou této akce je, že vlastně vyhrává každý . Každý z účastníků obdrží alespoň jednu cenu.

V každé kategorii byli hodnoceni zvlášť chlapci a zvlášť děvčata. Ti, kteří se umístili na 1. Místě obdrželi hlavní věcnou cenu, a z cen, připravených na stolech na terase , si mohli vybrat 3 věci. Soutěžící na 2. místech si mohli vybrat 2 věcí. Všichni další pak po  jedné věci. Každý návštěvník akce obdržel medaili a účastnický list. Celkem se akce zúčastnilo 195 osob.(soutěžící a jejich doprovod, dobrovolníci, hosté,2 pracovnice STP Č.Lípa o.p.s.).

Poděkování spokojených účastníků patří všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh akce-kolektivu RS Termit vedenému p. Hartigovou, studentům Obchodní akademie Č. Lípa, všem, kteří zajistili doprovodný program a organizačně a realizačně celou akci připravili(52 dobrovolníků). Velké poděkování patří  sponzorům z Doks a okolí - Město Doksy(z grantového programu na tuto akci  přidělilo  19.000,- Kč), Habr.s.r.o. p. Hámová, Zahradnické centrum Obora p .Chýna. Za věcné ceny děkujeme:OBCHOD Benjamínek Doksy, Komenského ul.; K. Vrtalová, S. Dobrovodská,V. a P.Landovi, K. Eisenmayerová  Doksy,Bož. Bezděková,K. Matulová z Č. Lípy, M. Havelková z H. Libchavy. Děkujeme i všem dalším, kteří nám věnovali ceny a nechtějí být jmenováni.

 Všichni se těší na shledanou na 12. ročníku Dne dětí se zdravotním postižením v r.2016.

(Za Sdružení tělesně postižených Č.Lípa o.p.s. E.Zemanová, Z. Zahrádková)

 

 

NAPSALI O NÁS:

„DEN DĚTÍ

5. června v Doksech u Termita pořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.  Den dětí. Praktická třída  ZŠ K. H. Máchy se akce zúčastnila  na pozvání paní Evy Zemanové. Jako každý rok byl pro účastníky připraven bohatý program plný soutěží, zábavy i občerstvení. I letos nám počasí přálo, děti si svůj den užily a odcházely velmi spokojené i díky odměnám, které byly pro všechny v závaru akce připravené. Všem pořadatelům patří vřelý dík a obdiv za vydařený sváteční dětský den. Už teď se moc těšíme na příští rok.

                                                   Za praktickou třídu děkuje Mgr. Pavla Nováková“

(Převzato zu Dokského zpravodaje, červenec 2015,str.10)

 

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ SE OPĚT SEŠLI V DOKSECH

Podruhé během měsíce června se v Doksech sešli zdravotně postižení, aby změřili své síly ve sportovním klání. Po Dnu dětí se zdravotním postižením, který proběhl 5.6.2015 v RS Termit, se ve dnech 27. – 28. 6. 2015 uskutečnily 14. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením v RA Poslův mlýn.

Záštitu nad akcí převzali: Alena LOSOVÁ, dipl. um. členka rady kraje, rezort školství, mládeže a zaměstnanosti; Mgr. Romana ŽATECKÁ,starostka města Česká Lípa, Ing. Eva BUREŠOVÁ, starostka města Doksy, Ing.Karel KAPOUN, OO ČSSD Česká Lípa, Václav VĚTROVEC-OV KSČM Česká Lípa, Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. Teplice,  JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ, Česká Lípa.

Pořadatelem akce bylo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. spolu s Místní organizací tělesně postižených Česká Lípa.

    Od sobotního rána za drobného deště probíhala příprava sportovišť pro 15 soutěžních disciplín. Od půl deváté pak začali přicházet první rozhodčí a soutěžící, autobusy potom přivezly soutěžící z Liberce, Jablonného v Podj. a České Lípy. Přijížděli však i účastníci z jiných krajů, např. z Děčína, Prahy, Pardubic či Ostravy. Každý účastník po svém zapsání do prezenční listiny obdržel soutěžní kartu, účastnický list a malé občerstvení v podobě koláčů(dodaly Jizerské pekárny), nanuků-Mrož(společnost Nowaco) a malé pitíčko. Počasí, které ráno hrozilo deštěm, se umoudřilo, a při slavnostním zahájení vysílalo sluníčko na přítomné hřejivé paprsky.

Zástupkyně pořadatelů-Eva Zemanová a Zdenka Zahrádková přivítaly všechny přítomné soutěžící, dobrovolníky i vzácné hosty, mezi než patřili: Mgr. Romana Žatecká,starostka města Česká Lípa, Ing. Karel Kapoun,OO ČSSD Č.Lípa, zástupkyně sociální komise KÚ LK- Radku Kotoučkovou a Miloslavu Hudakovou , za Městskou policii Č. Lípa Mgr. Milana Petřinu, Jiřího Tvrdíka. Dále pak Mgr. Vlastu Prouzovou , předsedkyni KO STP Liberec a H. Málkovou, vedoucí střediska Canisterapie.

    Všichni hosté ve svých krátkých projevech ocenili pořádanou akci a popřáli soutěžícím hodně úspěchů ve sportovním klání. Po upřesnění programu a technického zabezpečení byly 14. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením zahájeny.

   Pak už se soutěžící rozešli k jednotlivým disciplínám, každý podle svých možností a schopností. I při této akci jsme se snažili o propojení  zdravotně postižených  se zdravou populací, a tak si soutěžní disciplíny vyzkoušeli i zdraví příchozí. Celkem bylo vydáno 152 soutěžních karet, zapojilo se 6 vozíčkářů a 13 dětí. Mezi soutěžemi bylo možné shlédnout ukázky práce členů Střediska Canisterapie STP Česká Lípa o.p.s. a jejich čtyřnohých kamarádů. Po skončení soutěžního klání následoval společenský večer, který zpestřil svým hudebním doprovodem p. V. Měkota.

    Realizační tým mezi tím pilně počítal nejen výsledky jednotlivců, ale i čtyřčlenných soutěžních družstev, kterých se tentokráte zapojilo 21.

   Slavnostní rámec nedělnímu vyhlašování výsledků připravilo vystoupení souboru BABINY DI DOKSY, vedené sbormistrem P.Cuczorem. Jejich překrásný zpěv vyloudil v očích mnoha přítomných slzy. Celé vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem účastníků a květinami a malým dárkem od pořadatelů.

   Ještě před vyhlášením samotných výsledků sportovních her, odměnili pořadatelů  ty účastníky, kteří se pravidelně do her zapojují, a i když nevyhrávají, přijíždějí zas a zas. Malým dárkem bylo odměněno 23 účastníků z Liberce, Českého Dubu, Jablonného v Podj., Jablonce n. N.

    Předávání cen soutěžícím se ujal Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc. Nejprve své ceny převzaly děti- tentokrát to bylo 6 dívek a 7 chlapců. Pak byli vyhodnoceni 3 nejlepší zdravotně postižení muži a 3 nejlepší zdravotně postižené ženy v každé disciplíně. Zvlášť byla vyhodnocena kategorie vozíčkářů( celkem 6 účastníků) a kategorie zdravých příchozích-muži x ženy. Každý z vyhodnocených obdržel medaili, diplom a věcnou cenu. V soutěži družstev bylo věcnou cenou a diplomem odměněno prvních deset družstev, další obdrželi diplom. Vítězem v soutěži družstev se stalo družstvo mužů z Doks(členové MO TP Doksy). Jako každoročně byli vyhlášeni a odměněni nejmladší a nejstarší účastník. Nejmladšímu účastníkovi byly 2 roky, nejstarší účastnici 82 let.

   Na závěr celé akce byli květinou a malým dárkem odměněni všichni rozhodčí a další dobrovolníci, kteří se na organizaci akce podíleli. Poděkování patří členům KSČM z Liberce, Zákup, České Lípy,členům SPCCH Česká Lípa, MO TP Doksy, Městské policii Česká Lípa a všem dalším dobrovolníkům, kteří pomáhali zajišťovat zdárný průběh celé akce. D 14. Krajských sportovních her se během 2 dnů jejich trvání zapojilo celkem na 185 osob. Soutěžící, dobrovolníci, vystupující soubory, hosté. Velice nás mrzí, že si na tuto akci nenašel cestu nikdo z vedení města Doksy, i když , aktivitu na základě námi podané žádosti,  město Doksy finančně podpořilo,za což jim patří náš dík.

Poděkování patří i dalším sponzorům:Krajský úřad LK, RA Poslův mlýn Doksy, Ing. K.Kapoun-OO ČSSD ,OV KSČM Česká Lípa, Lesy Doksy s.r.o., Egermann s. r. o. Nový Bor, Centrum pro zdravotně postižené LK o.p.s., IAC Nové Zákupy, Jizerské pekárny-pekárna Lípa, Nowaco, Habr s.r.o. p. Hámová Doksy, Zahradnické centrum p. Chýna Obora, Město Česká Lípa a ti, kteří si nepřáli být jmenováni.

Účastníci akce se spokojeni rozjížděli do svých domovů s přáním, aby se akce konala i v příštím roce.

 Za pořadatele- Eva Zemanová, Zdenka Zahrádková

14. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY VE VÝSLEDCÍCH

Soutěž družstev:

 1. Muži Doksy -1164 b.

 2. Hluchavky-1054,6 b

 3. Ženy I. Doksy-1043 b.

 4. Čtyřka Česká Lípa-874,6 b.

 5. Ženy II. Doksy-772 b.

 6. Papoušci Zákupy-K.Šenov-767,4 b.

 7. Bambule-Děčín-Praha-759,3 b.

 8. Duběnky Český Dub- 717 b.

 9. Stránský- Doksy, Praha-711,3 b.

 10. Depejsek Liberec-683,5 b.

 11. Ušáci Jablonec n.Nisou-671 b.

 12. MO TP Česká Lípa-633,9 b.

 13. Dolmeňáci I. Liberec-625,1 b.

 14. Volfartičáci-615,5 b.

 15. Sirotci Liberec-597,5 b.

 16. Bobík Jablonné v P.-590 b.

 17. Čukanovi-Liberec-Ostrava-522,7 b.

 18. Ženy III. Doksy-439,3 b.

 19. Dolmeňáci II. Liberec-382,8 b.

 20. Osmička-Liberec-333,3 b.

 21. Král perníku-Pardubice-Mimoň-231,5 b.

 

VOZÍČKÁŘI

1.Jiří Honc  (Liberec)                                                   1.Dagmar Peluňková (Liberec)

2. Marek Čukan. (Liberec)                                            2. Emílie Hausmannová(Praha)

3. Martin Braun  (Ostrava)                                             3. Markéta Peluňková(Liberec) 

DĚTI

Dívky do 5 let                                                                Dívky nad 5 let                                                                                

 1. Sandra Šturmová                                             1. Klára Hartová

 2. Janička Tůmová                                               2.Dominika Šturmová, Zdena Kvasničková

 3. Marie Hartová

Chlapci do 11 let                                                           Chlapci nad 11 let

 1. Jan Šedina                                                         1. Martin Fišer

 2. Pavel Hart                                                          2. Pavel Stránský

 3. Luboš Mařík

 4. Josef Zahrádka

Kategorie Zdraví příchozí

 1. Helena Hrubešová                                                    1. Jiří Tvrdík

 2. Hana Maříková                                                         2. Jan Petřina

 3. Monika Drbohlavová                                                 3. Mgr. Milan Petřina

 4. Petra Brandsteinová                                                  4. Jaroslav Pták

 5. Iva Šturmová                                                             5. Václav Klikar  

 6. Tereza Šafaříková                                                     6. František Sobotka

 7. Květa Zahrádková st ,Eva Galbavá                            7. Pavel Hart

 8.                                                                                 8. František Novák, Milan Štolc

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Hod oštěpem

 1. Jitka Košková                                                            1. Jaroslav Mařík

 2. Jana Konečná                                                             2.Jiří Havlík

 3. Zdena Rajtrová                                                           3. Oskar Hausmann

Vrh koulí

 1. Ludmila Bittnerová ml.                                                         1. Oskar Hausmann

 2. Marie Švehlová                                                                    2. Hynek Lövenhöfer

 3. Jitka Košková                                                                     3. Petr Olšan

Hod diskem

 1. Jana Konečná                                                                     1.Hynek Lövenhöfer

 2. Zdenka Zahrádková                                                             2. Jiří Šifta

 3. Stanislava Mlatečková ml.                                                   3. Oskar Hausmann

Hod ponožkou

 1. Eugenie Baranovičová                                                        1. Jiří Šifta

 2. Jana Hanzlíková                                                                 2. Jaroslav Mařík

 3. Olga Dvořáková                                                                 3. Michal Erben

Petanque

 1. Hana Málková                                                                     1. Petr Řeháček

 2. Božena Šturmová                                                                2. Pavel Stránský

 3. Zdena Píchová                                                                    3. Michal Erben

Slalom vozík

 1. Markéta Peluňková                                                              1. Oskar Hausmann

 2. Jana Málková                                                                      2. Marek Čukan

 3. Dagmar Peluňková                                                              3. Martin Braun

Slalom s láhví

 1. Kristýna Hartmanová                                                           1. František Stránský

 2. Jana Buriánková                                                                 2. Petr Řeháček

 3. Anna Šebková                                                                    3. Jiří Havlík

Hod talířem

 1. Olga Králová                                                                     1. Oskar Hausmann

 2. Eva Kalvachová                                                                2. JUDr. Josef Váňa

 3. Zdena Rajtrová                                                                  3. Jiří Šifta

Hod sirkou

 1. Zdenka Zahrádková                                                           1. Jiří Havlík

 2. Jana Lipovská                                                                   2. JUDr. Josef Váňa

 3. Monika Heřmánková                                                          3. Martin Konvalina  

Hod na kostky

 1. Marie Švehlová                                                                  1. Luboš Mařík

 2. Jana Stránská                                                                    2. Petr Řeháček

 3. Jana Konečná                                                                    3. Oskar Hausmann

Kroužky

 1. Vladimíra Huzilová                                                              1. Jiří Šifta

 2. Marie Maříková                                                                   2. Oskar Hausmann

 3. Jana Buriánková                                                                 3. Petr Olšan

Hod válečkem

 1. Ludmila Bittnerová ml.                                                            1. Hynek Lövenhöfer

 2. Jitka Košková                                                                        2. Petr Řeháček

 3. Božena Šturmová                                                                   3. Petr Olšan

Šipky

 1. Marie Maříková                                                                      1. JUDr. Josef Váňa

 2. Vladimíra Huzilová                                                                  2. Zdeněk Kvasnička

 3. Anna Šebková                                                                        3. Jiří Šifta

Granát

 1. Věra Půžová                                                                           1. Zdeněk Kvasnička

 2. Vladimíra Huzilová                                                                   2. Luboš Mařík

 3. Zdena Púchovská                                                                    3. Jaroslav Mařík

Kuželky

 1. Eva Zemanová                                                                         1. Jaroslav Mařík

 2. Marie Maříková                                                                        2. Oldřich Suchomel

 3. Miloslava Bakovská                                                                 3. František Stránský

TROJBOJ(oštěp, koule, disk)

 1. Helena Hrubešová                                                                   1. Jiří Tvrdík

 2. Kateřina Sedláčková                                                                2. Václav Klikar

 3. Petra Brandsteinová                                                                3. Hynek Lövenhöfer

                              

Nejstarší účastník- Eugenie Baranovičová(82 let)

 

 

DOKSY a 10.ročník soutěže O CENU MODRÉHO SLONA

 

Ve dnech 15. -20.června 2015 probíhal v ZOO Liberec již 10. ročník soutěže O CENU MODRÉHO SLONA.

V deseti soutěžních kategoriích se této akce mohou svými výtvory účastnit zdravotně postižení a jejich přátelé z celé naší republiky.

    Občané z Doks se do tohoto projektu  pravidelně zapojují a jejich díla  jsou porotou oceňována.

V letošním roce  se opět zapojila svými kolážemi p. J. Richtrmocová, dále pak klienti  a vedoucí klubů KLIK a přijďte k nám o.s.-X Klub , Klub Stonožka a klienti Domova pro seniory Doksy.

Na slavnostním vyhodnocení, které proběhlo v sobotu 20. června v liberecké ZOO obdrželi všichni výše jmenovaní Čestné uznání a speciální jubilejní medaile, vyrobené  k 10. výročí soutěže O CENU MODRÉHO SLONA.

    Náš obdiv zasluhuje vysoká aktivita a zapojení se do všech nabízených akcí p. J. Richtrmocové, protože se pravidelně účastní nejen soutěže O CENU MODRÉHO SLONA, ale i projektu Tvoříme duší na zámku v Zákupech a dalších aktivit, pořádaných Sdružením tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. 

    I přes svůj pokročilý věk a nemalé zdravotní problémy, dokáže svou tvorbou rozdávat radost, energii a pohodu. Je pro nás příkladem-hrdinou všedního dne. Přejeme jí i všem ostatním účastníkům hodně sil a tvůrčích nápadů do dalšího období.

   Za STP Česká Lípa o.p.s. Eva Zemanová, Zdenka Zahrádková

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku? Pozor věnujte i novému občanskému zákoníku

Příspěvek na zvláštní pomůcku je jednou z dávek, kterými stát pomáhá osobám se zdravotním postižením. V tom případě přispívá na pořízení pomůcky, kterou potřebují například k získávání informací, styku s okolím nebo jež by jim umožnila sebeobsluhu. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní upozorňuje na některá ustanovení nového občanského zákoníku, kterým je potřeba věnovat pozornost.

Rodičům dětí se zdravotním postižením a rodinám osob s omezenou svéprávností ministerstvo doporučuje, aby věnovali občanskému zákoníku a z něj vyplívajícím povinnostem pozornost. ,,Vyvarují se tak případným obtížím při zastupování ditěte nebo osoby s omezenou svéprávností, při koupi nákladných pomůcek, při spravovaní jejich jmění a při plnění některých povinností, které stanoví zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,´´ uvedla ředitelka odboru sociální a rodinné politiky Kateřina Jirková.

Příspěvek na zvláštní pomůcku reaguje na speciální potřeby osoby se zdravotním postižením, je tedy jejím nárokem, nikoliv nárokem rodiče nezletilého dítěte či opatrovníka osoby. Může jít i o velmi drahé pomůcky, čemuž odpovídá i maximální výše dávky, která činí 400 000 Kč. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením mimo jiné požaduje, aby se osoba se zdravotním postižením stala vlastníkem pomůcky, využívala ji apod. Pokud se tak nestane, má povinnost poskytnutou dávku nebo její část vrátit. Nový občanský zákoník změnil mnohé soukromoprávní vztahy, včetně těch, které zasahují rodinu. Pokud jde o právní jednání týkající se jmění dítěte ( motorové vozidlo, schodolez či jiná pomůcka,  v souvislosti s kterou je žádáno o příspěvek na zvláštní pomůcku, představuje jmění dítěte), potřebují rodiče souhlas soudu. Výjimkou jsou běžné záležitosti, nebo záležitosti sice výjimečné, ale zanedbatelné majetkové hodnoty, tam souhlas soudu není potřeba.

,, Vzájemná komunikace rodičů a Úřadu práce může vzniku řady problémů zabránit či obtíže minimalizovat, například vhodným stanovením lhůty, ve které je osoba povinna pomůcku pořídit,´´ uvedla Kateřina Jirková.

V souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla ministerstvo připomíná smutnou skutečnost, že odcizení vozidla, případně jeho poškození, se nevyhýbá ani těm, kteří si vozidlo pořídili s přispěním státu. Již to, že nemohou využívat vozidlo, které potřebují, je velkou komplikací, nadto se musí vypořádat i s dalšími dopady, například s povinnosti vrátit dávku nebo její část. V případě, že dojde k odcizení vozidla, osoba ho přestane používat. Nastává tak jedna ze situací, ve které vzniká povinnost vrátit vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku, respektive jeho část. V těchto případech ministerstvo doporučuje sjednání pojištění pro případ odcizení a havárie. Řada pojiš´toven nabízí osobám se zdravotním postižením v oblasti pojištění vozidel cenově zvýhodněné produkty. Plnění z pojistné smlouvy pak umožní plně nebo částečně uspokojit vzniklou povinnost a čerpat další dávku. Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením požaduje vrácení dávky v určitých situacích, nicméně pamatujte na složité nestandardní situace. Krajská pobočka Úřadu práce může rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část, shledá-li k takovému postupu důvody hodné zvláštního zřetele.

V příspěvku na péči se chystají pozitivní změny

Ministerstvo sociálních věcí se již několik měsíců zmiňuje o nutnosti změnit systém příspěvků na péči tak, aby pružněji reagoval na potřeby osob závislých na péči druhé osoby. Budoucí diskuzi vítají sami handicapovaní, osoby pečující, ale i zástupci mnoha organizací, které se věnují osobám s různými druhy postižení.

Co by mely změny v ideálním případě přinést:

* kvalitnější péči specializovanou na míru osobě s handicapem

* nově by měly být do systému zahrnuty i osoby, které dosud byly opomenuty

* zvýšení příspěvku na péči v jednotlivých stupních s ohledem na výši cen služeb a péče.

Ministerstvo práce proto chystá v první polovině letošního roku oslovit řadu odborníků, se kterými chce změny prodiskutovat. Negativní ohlas zaznamenal starší návrh nové koncepce z pera Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Ten před časem doporučil ve své studii upravit příspěvek na péči tak, aby lide, kteří by žili doma a platily si péči profesionálů, dostávali  o několik tisícikorun více než dnes. Naopak příjemci nejnižší částky, jimž pomáhají příbuzní či známí, by o dávku mohly přijít úplně. ‚Opatření by se podle autorů studie zvýšilo tlak na vznik terénních služeb a bylo by třeba vytvořit nová pracovní místa. Snížení dávky při péči v rodině ale důrazně odmítají odborníci, organizace a rodiny s handicapovaným členem. Příbuzní přece státu nemalé peníze šetří, když se o své blízké starají sami, a jejich obětavost, čas i péči je třeba náležitě ocenit. Naštěstí se návrh nelíbí ani ministryni Marksové: ,,Zmíněná studie je už dva roky stará a neodráží moji současnou představu o příspěvku na péči.´´ Doufejme tedy, že zákonodárci na základě diskuze s odbornou veřejností nastaví pružnější a adresnější systém péče včetně jejího oceňování.

Škoda  Handy v novém kabátě

Projekt ŠKODA Handy, který zajišťuje pro ŠKODA AUTO společnost CAR CLUB, bude v marketingové oblasti nově řízen přímo odbornými útvary ŠKODA AUTO. S tím je spojeno několik důležitých změn. Projekt získal nové logo a nové webové stránky www.skoda-handy.cz. Stránky se budou postupně rozšiřovat, nyní se obsahují základní informace, z nichž nejdůležitější jsou kontakty na poradce v Poradenských centrech ŠKODA Handy. Naši odborní poradci vám pomohou najít nejvhodnější řešení při výběru nového i ojetého vozu. Mají dlouholetou zkušenost s poradenstvím pro handicapované řidiče, sami bojují se svým vlastním hendikepem a proto i k vašim starostem přistupují s citem a znalostmi problematiky hendikepu. Ambasadorem projektu ŠKODA Handy je paralympijský vítěz a mistr světa v silniční cyklistice Jiří Ježek. ,,Svými sportovními aktivitami jsem se vždycky snažil propagovat aktivní životní styl. Sám vím, že automobil je pro lidi s jakýmkoli hendikepem jedním ze základních předpokladu pro plnohodnotný život. Věřím, že díky výhodám projektu ŠKODA Handy je cesta k aktivnímu životu mnohem snadnější.´´

Na naše poradce se můžete obrátit v těchto oblastech:

* Odborné poradenství pro pořízení vhodného vozu

* Sleva na koupi nového vozu

* Zajištění financování koupě vozu a pojištění

* Osobní pomoc při vyřizování žádostí o státní příspěvek

* Zajištění úprav řízení vozu a zajištění servisu vozu se slevou

* Zajištění vhodné autoškoly

Kontakt na Zákaznické centrum ŠKODA Handy: tel.: 739 306 714, E-mail: info@skoda-handy.cz

(Převzato z časopisu POLIO)

JEŠTĚ K VÝMĚNĚ PRŮKAZŮ TP, ZTP, ZTP/P

 

Jak už jsme Vás informovali, do konce roku 2015 musí proběhnout výměna průkazů TP, ZTP, ZTP/P. Ti z Vás, kteří nemají ještě nový průkaz, se mohou v Komunitním centru zastavit pro příslušný formulář, který Vám pomůžeme vyplnit. Odevzdat formulář musíte na Úřad práce v Děčínské ul.(zadní budova za soudem-přízemí). Musíte si s sebou vzít občanský průkaz, průkaz TP,ZTP, ZTP/P a fotografii jako na občanský průkaz. Na Úřadu práce Vám pak nechají podepsat příslušný formulář, který posílají do Prahy. Jakmile se jim vrátí, vyrozumí Vás, abyste si nový průkaz vyzvedli. Zaplatíte přitom správní poplatek 30,- Kč. Fotografie na průkaz musí být aktuální. Pokud nevíte, kde si nechat foto zhotovit, navštivte Kaufland- po levé straně, naproti pokladnám, je prodejna Fotolab, kde Vám na počkání zhotoví 4 ks fotografií za 119,- Kč.

 

 

BLAHOPŘEJEME

Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa přeje svým členům, kteří v průběhu  července a srpna 2015 oslaví svá životní jubilea zdraví, pohodu a spokojenost. Přání posíláme  pp J. ZÁZVORKOVÉ, J. HOLUBOVÉ, K. BABORÁKOVÉ,Ing. A. HELLICHOVÉ.

 ********************************************************************************************************************

INFORMAČNÍK- časopis MO TP a STP Česká Lípa,o.p.s. č.7-8-  červenec 2015. Náklad 150 výtisků. Redakční rada:E. Zemanová,   H. Erbenová, . J.Branišová, Z. Zahrádková tel.723594459, 606161859