Dětský den pro handicapované děti

25.06.2016 16:37
Dětský den pro handicapované děti
Den plný her připravilo pro děti se zdravotním postižením na 3. června českolipské sdružení tělesně postižených. Byl to už třináctý ročník tradiční akce, která se konala v rekreačním areálu Termit v Doksech. Za dětmi se tam dopoledne vypravila také českolipská starostka Romana Žatecká, která nad akcí převzala záštitu. Pro děti, které se sem sjely z celého regionu, připravilo sdružení řadu sportovních disciplín, za jejichž plnění je čekala sladká odměna a ty nejúspěšnější také věcná cena. Ukázku základního vybavení každého strážníka tu dětem představila také českolipská městská policie, která se sdružením rovněž spolupracuje. Mezi přizvanými hosty bylo i několik čtyřnohých kamarádů, kteří se pod vedením svých cvičitelů a majitelů věnují canisterapii a umí tak zdravotně postižené děti rozptýlit i pobavit. „Česká Lípa patří ke sponzorům této akce. Podobnou podporu si tahle oslava věnovaná dětem se zdravotním handicapem určitě zaslouží. Můj obdiv proto patří jejím hlavním organizátorkám, paní Evě Zemanové a Zdeně Zahrádkové, které ji s pečlivostí sobě vlastní každoročně připravují,“ konstatovala starostka Romana Žatecká a poděkovala i strážníkům, na jejichž prezentaci se rovněž zašla podívat.
 
Převzato: Městské noviny Česká Lípa , Červen 2016