Mezi příjemnými lidmi je člověku vždy dobře.

22.07.2015 19:53


           

            V našem Libereckém kraji je několik organizací STP, které pořádají pro své členy ozdravné pobyty-rekondice. Jejich příprava a zajištění jsou velmi náročné a organizátorům není co závidět. Musí vybrat příhodný objekt k pobytu, pokud možno s bezbariérovým přístupem. Také zajištění dopravy na místo pobytu a samozřejmě také zajištění dalších služeb, což jsou masáže, přednášky se zdravotní tématikou, kulturní a sportovní program. Tohle všechno se musí vejít do balíčku peněz, které jsou na rekondici získány a určeny. Samotní organizátoři dělají tuto práci ve svém volném čase a bez nároků na peněžní odměnu. Patří jim velký dík a uznání.

            Dnes si zavzpomínáme na krásný rekondiční pobyt ve Starých Splavech v hotelu Borný. Hlavními aktéry byly MO STP Česká Lípa a Sdružení TP Česká Lípa o.p.s., konkrétně paní doktorka Zahrádková a paní Eva Zemanová.

            Nástup na pobyt byl určen na neděli 15.června. Pro "místní" byla samozřejmě zajištěna autobusová doprava. My dvě přespolní účastnice z Jablonce n. N. jsme se musely spolehnout na vlastní dopravu. Překvapení nás čekalo v Mimoni, kde kvůli stavebním úpravám byla objížďka. Nebyla značena přesně a tak jsme po desetikilometrové objížďce dorazily do cíle později. V hotelu už probíhalo ubytování klientů. Po večeři jsme se všichni seznámili s kulturním, sportovním a vzdělávacím programem. Příští den začínal měřením TK a vážením. Každý z nás dostal kartičku, kde bylo napsáno kdy a v kolik hodin máme masáže, cvičení na židli nebo cvičení na karimatkách. Pro jistotu byly tyto informace k přečtení i na hlavní nástěnce v hotelové hale.

            K relaxaci těla sloužily sportovní soutěže : hod granátem, šipky, kroužky, hod ponožkou a hod sirkou.

Mozek jsme potrápili ve vědomostních soutěžích, v karetních a společenských hrách. Všude panovala pohoda, kterou nenarušila ani zdravá řevnivost soutěžících, kteří se snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku. Zlatým hřebem soutěží bylo vyhlášení výsledků a předání diplomů a dárků. Na vytvoření diplomů měli zásluhu místní výtvarníci. Pamětní diplom dostal každý účastník her i soutěží ( i já za 17.místo ve sportovním klání!!!!!).

 

Přálo nám i počasí a začaly růst houby, takže milovníci hub každý den vyráželi na lov. Týden uběhl jako voda a nastal čas loučení. Hudební odpoledne bylo příjemné a kromě zpěvu došlo i na tanečky, fotografování a jinou legraci. Možná, že mnozí z nás se ještě při nějaké jiné příležitosti sejdou a zavzpomínají si na hezké chvíle. Protože v liberecké ZOO odpoledne začínal program " Tvoříme duší" , kde vystavují své práce zdraví i zdravotně postižení z celé ČR, my Jablonečanky jsme se hned po snídani vydaly na cestu směr Liberec.

Velké poděkování patří všem lidičkám, kteří se na úspěšném pobytu v hotelu Borný podíleli.(Mgr.V.Prouzová)