Modrý slon

22.05.2014 14:21

BÁJEČNÍ LIDÉ MĚSTA DOKSY

Jestlipakvíte, že v Doksech je  spoustabáječných lidí, kteří se přes svůj věk nebo zdravotní handicap jsou veliceaktivní a zapojují se  do nejrůznějšíchakcí, a to  nejen v rámci MěstaDoksy, ale i v rámci celého Libereckého kraje? Příkladem může být mnohaletézapojení občanů Města Doks do projektu TVOŘÍME DUŠÍ nebo do soutěže o CENU MODRÉHO SLONA.

Mottem
projektu "TVOŘÍME DUŠÍ" je  "Bez bariér v duši i v životě" a představuje široké veřejnosti všestrannou tvůrčí činnost zdravotně postižených spoluobčanů ve spolupráci s ostatními výtvarníky a umělci, kde  nepoznáte, kdo má nebo nemá handicap.

Soutěž o CENU MODRÉHO SLONA se stala celostátní soutěží dětí a dospělých se zdravotním handicapem a jejich přátel ve vyhlášených deseti oborech umělecké tvorby se závěrečnou několikadenní přehlídkou, která se koná v červnu v exteriérech i interiérech(pavilon žiraf) ZOO Liberec.

Cenu MODRÉHO SLONA za svou tvorbu získala paní Míla MELICHAROVÁ(88 let) z Domova pro seniory Doksy, což je obdivuhodné a příkladné. Celý život se věnovala ručním pracem. Při předávání ceny projevila velikou radost, protože to bylo poprvé v životě, kdy něco vyhrála.

Čestná uznání obdrželi:

1)     V letošním roce se do soutěže zapojili žáci 3.A ZŠ K.H. Máchy, vedené třídní učitelkou Mgr. Janou Fišerovou. Čestné uznání za malbu získal kolektiv žáků ve složení Kateřina SVOBODOVÁ, Žofie HORECKÁ, Barbora DUHÁČKOVÁ, Petra CIBULKOVÁ, Viktoria LEŠKOVÁ a Petr KLACEK.Je třeba velice poděkovat paní učitelce za to, že vede své žáky ke správnému postoji k životu, ale i ke správnému chování ke všem lidem bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou zdraví. Tento životní postoj paní učitelky je možné vnímat už při samotném vstupu do třídy, kde jako byste se ocitli v jiném světě nabitém pozitivní energií. Můžeme si jen přát, aby takových  učitelů bylo co nejvíce.

2)     Již po několikáté získalo Čestné uznání  KLIK o.s. Doksy- X KLUBU a Rodinného centra STONOŽKA, kde velice obětavě se věnují teenagerům a rodičům s dětmi. Tato služba je velice potřebná o čemž svědčí každodenně plnéklubovny.

3)     Čestné uznání za malbu získala i Josefína RICHTRMOCOVÁ, která se soutěže účastní pravidelně již mnoho let a svými obrazy vždy potěší a
udělá radost. Více není potřeba dodávat.Všichni známe její díla.

Díla handicapovaných umělců jsou nejen důkazem nezdolné vůle k překonání životních překážek, ale především přinášejí významné svědectví o tvořivé podstatě lidského bytí.

Měli bychom si proto vážit všech, kteří se takto zapojují, a propagují tak i Město Doksy. Obzvláště, když se letos přihlásilo do IX.ročníku soutěže o Cenu Modrého slona přes 4000 soutěžících z celé České republiky, takže i Čestná uznání mají vysokou hodnotu.

Děkuji jim za vynikající díla a propagaci našeho krásného města a okolí.

(Za Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.Eva Zemanová)