Od: Emilie Hausmannova <hausmannova@chello.cz>

08.09.2014 20:14

Od: Emilie Hausmannova <hausmannova@chello.cz>
Komu: stp.cl@seznam.cz
Datum: 8. 9. 2014 10:30:09
Předmět: poděkování

Chtěla bych poděkovat za vzornou organizaci sportovních her, které se  konaly 6. a 7. září 2014 v Poslově Mlýně v Doksech. Poděkování patří paní Evě Zemanové a paní Zdeňce Zahrádkové ze Sdružení tělesně  postižených Česká Lípa, o.p.s. Jen náhodou jsme se o těchto hrách  dozvěděli před třemi roky a od té doby jezdíme každý rok. Víme jak  obtížné je vše dát dohromady, hlavně sehnat dostatek sponzorů, aby se    mohlo zúčastnit co nejvíce lidí, a aby se vše vydařilo. Bylo to moc  prima a těšíme se na další akce tohoto sdružení.
Ema a Oskar Hausmannovi