Ozdravně - edukační víkend pro rodiče s dětmi

11.09.2015 15:55

    Ve dnech 11. a 12. září 2015 uskutečnilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa
o.p.s. ozdravně-edukační víkend pro rodiče s dětmi v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Pro účastníky byla zajištěna doprava autobusem do místa konání akce a zase zpět. V pátek odpoledne přivítala přítomné ředitelka E. Zemanová, která je seznámila s programem akce a uvítala lektorku Danu Hegerovou, která měla pro účastníky akce připraven bohatý program. Vedle pohybových aktivit to byla i výtvarná činnost, povídání o delfínu Dilovi, spojené s promítáním, v sobotu pak byl hlavní náplní pobytu odborný výklad o dotykových masážích a jejich praktický nácvik, tak, aby rodiče, ale i samotné děti byli schopni tyto masáže praktikovat i po svém návratu z pobytu. Dotykové masáže 
přinášejí prohloubení vztahů uvnitř rodiny, celkové zklidnění, zlepšení soustředění a tím i zlepšení ve škole.  Protože nám přálo i počasí, byla část odpoledne věnována vycházce do okolí. 
     V rámci vycházky pak měli účastníci nasbírat přírodní materiál, ze kterého pak po návratu vytvářeli koláže. Spokojení účastníci pak se svými výtvory odjížděli do svých domovů s přáním, aby se podobná akce opakovala i v příštím roce. Vedle nových poznatků totiž měli možnost navzájem si vyměnit zkušenosti s řešením jednotlivých problémů, což pro všechny bylo velice inspirující. Akce se zúčastnilo 12 osob.