Proč senioři potřebují sociální interakci

30.03.2016 20:38

Jak člověk postupem času stárne a odchází do důchodu, tak nemusí mít mnoho příležitostí k tomu, aby svůj čas mohl trávit ve společnosti, jako tomu bylo dříve, když byl ještě mladší. Žít společensky aktivním životem a udržovat sociální vztahy je významnou součástí zdravého stárnutí. Přínosy sociální interakce u seniorů jsou totiž obrovské a neměli bychom na ně zapomínat. 

K čemu napomáhá sociální interakce?

Sociální interakce, nebo také vztahy pomáhají chránit před různým onemocněním a přispívají ke snížení rizika kardiovaskulárních problémů, některých druhů rakoviny, osteoporózy a revmatoidní artridity. Výrazně snižují krevní tlak a riziko duševních poruch jako jsou deprese. 

Sociální izolace naproti tomu přináší téměř pokaždé skutečná rizika, a to především v souvislosti s pocity osamělosti, deprese a klesající fyzické kondice.

Udržování mezilidských vztahů může pomoci těšit se dobrému fyzickému a emocionálnímu zdraví a v neposlední řadě udržet kognitivní funkce, které nám pomáhají poznávat svět kolem nás.

Sociální interakce pomáhá zajistit, aby mozek normálně pracoval, ale je samozřejmě nejúčinnější v kombinaci s celkovým zdravým životním stylem, tedy správným jídelníčkem a cvičením.

Osamělost se řadí k závažnějším zdravotním rizikům než je např. celoživotní kouření, proto je nutné najít způsob, jak zůstat v srdci mladý, stimulovaný a zaneprázdněný. Je dobré zůstávat v kontaktu s rodinou a pokusit se je pravidelně navštěvovat. Naplánovat pravidelné návštěvy vnoučat a nechat se hýčkat jejich mladickým elánem. Dále je dobré chodit např. do tělocvičny a zapojit se do cvičení s ostatními lidmi, navštěvovat různé aktivity, účastnit se akcí, připravovaných různými organizacemi.

Zkrátka - nezůstávejte doma, i v pozdním věku můžete zažít mnoho krásných chvil a aktivit se svými vrstevníky, nebo i mladší generací.