Rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory

13.09.2015 19:51

Na ozdravně-edukační víkend bezprostředně navázal rekondiční pobyt pro zdravotně postižené a seniory, pořádaný okresní a místní organizací Svazu tělesně postižených Česká Lípa ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Pobyt probíhal rovněž v penzionu Nový Mlýn a účastnilo se ho 30 zdravotně postižených a seniorů z celého Libereckého kraje. Pobyt se uskutečnil ve dnech 13. -19. září
2015. I zde měli účastníci možnost využít společné dopravy autobusem, což také
v hojné míře využili. Pro všechny byl připraven bohatý odborný i společenský program. Vedoucí pobytu E. Zemanová a Z. Zahrádková po příjezdu aubytování  seznámili přítomné s programem celého rekondičního pobytu. Pravidelnými akcemi bylo měření
tlaku, ranní rozcvička, cvičení na židlích a karimatkách pod vedením rehabilitační
sestry M. Kronikové. Cvičení bylo přizpůsobeno zdravotnímu stavu účastníků.
V průběhu pobytu absolvoval každý účastník 2 klasické masáže. Kondiční vycházky byly realizovány denně podle zájmu účastníků. Vedle cvičení a masáží měli účastníci možnost využít i termoterapii na podložkách Amethyst Bio-Mat. Vedle průvodního slova  fyzioterapeutky k jednotlivým druhům postižení a správnému cvičení byl připraven i další odborný program-příslušníci Městské Policie Česká Lípa - strážníci p.. Tvrdík a p. Šafránek a velitel MP Mgr. V.Jeník v rámci prevence seznámili přítomné jak bránit sebe i svůj majetek venku i doma, včetně praktických ukázek. M. Mocová provedla prezentaci projektu ANDĚL STRÁŽNÝ. H. Málková a H. Bartoníčková se svými  canisterapeutickými psy  Tonym a Igorem ze střediska CANISTÉ seznámily přítomné s rehabilitací za pomoci
psů, včetně praktických ukázek(např. ukázka polohování těžce zdravotně postiženého s oběma psy).. V průběhu týdne byly připraveny společenské a sportovní soutěže(např. Bingo, A-Z kvíz, šipky, kroužky ,hod granátem ad.,stolní hry.). Čtvrteční odpoledne bylo zpestřeno hudebním vystoupením p. Měkoty a tombolou. Na závěr pobytu byla připraveny přednášky Finanční gramotnost a Domácí násilí, které provedli pracovníci Centra soc.služeb z Loun. Po sobotní snídani se spokojení účastníci vraceli autobusem zpátky do České Lípy s přáním, aby se akce konala i v příštím  roce.