REKONDIČNÍ POBYT

21.06.2014 14:26

POVEDENÝ  REKONDIČNÍ  POBYT

            Ve dnech 15.- 21. června 2014 uskutečnila Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa rekondiční pobyt,určený členům organizace a dalším zájemcům, v areálu Hotelu Borný veStarých Splavech.

             V neděli 15. června před  desátou hodinou se na autobusovém nádraží v České Lípě shromáždili účastníci, které přepravil autobus přímo do Hotelu Borný ve Starých Splavech. Následovalo ubytování a po příjezdu všech účastníků(někteří se dopravovali po vlastní ose) pak první společný oběd. Po obědě byli účastníci seznámeni s programem a průběhem celého rekondičního pobytu. Následovalo volné odpoledne věnované u nových účastníků seznamování se s okolím a u těch ostatních pak návštěva důvěrně známých míst z posledních pobytů (ve Starých Splavech jsme již třetím rokem).

            Před večeří byla provedena kontrola hmotnosti účastníků a zájemcům byl změřen krevní tlak. Po večeři pak následoval první společný program- Bingo. Po skončení programu byly všem účastníkům rozdány kartičky, na kterých měli rozepsány jednotlivé procedury v průběhu
celého týdne. (Pokud si někdo kartičku v průběhu dne nechal na pokoji, mohl se podívat na nástěnku ve vestibulu hotelu, kde byl vedle režimu dne a programu zveřejněn i časový rozpis masáží, cvičení a termoterapie)

            Od pondělního rána se pak všech 23 účastníků věnovalo naplánovaným činnostem. Každé ráno byla připravena rozcvička na terase hotelu(účastnilo se průměrně 13 osob). V pondělí, středu a pátek pak bylo měření krevního tlaku pro všechny účastníky(pro zájemce pak i v ostatní dny nebo i několikrát v průběhu jednoho dne). Měření tlaku a zdravotní dozor zajišťovala p.Jana Bečková(pův.povoláním zdravotní sestra).

            Po snídani následovalo skupinové cvičení pod vedením rehabilitační sestry p. Blaženy Trejbalové. Účastníci byli rozděleni do 4 skupin, střídavě se cvičilo na karimatkách a na židlích. V průběhu dne pak byly prováděny rehabilitační masáže(pp. H. Baculová aj. Novotná) a termoterapie pomocí podložky Amethyst Bio-Mat.(po celý týden).

            Rekondiční byt slouží nejen k relaxaci, ale i k dalšímu vzdělávání a tak v pondělí odpoledne byly zahájeny první edukační programy. Eva Zemanová seznámila přítomné s významem dotykových masáží, které si pak všichni pod jejím trpělivým vedením nacvičovali tak, aby po odjezdu z pobytu byli schopni praktikovat tyto masáže v domácím prostředí. Pro všechny to bylo velice zajímavé a dotykové masáže si opakovali i v dalších dnech. Další přednáška byla věnována kompenzačním pomůckám a jejich využití k usnadnění života zdravotně postižených.

    Pro společné večery byly vedle stolních her (kanasta, žolíky, prší, dáma, domino, člověče nezlob se, kostky) připraveny i vědomostní soutěže-např.  Splavský A-Z kvíz, Splavský mudrc a nebo Risk je zisk. Probíhalo i další kolo Binga. Odpoledne byly na programu kondiční vycházky(každý podle svých možností a schopností)nebo sportovní soutěže( hod granátem na cíl, hod sirkou, hod ponožkou, šipky, kroužky).

V průběhu pobytu se uskutečnily ještě další 2 přednášky- E. Zemanová- Aktivizační cvičení a MUDr. L. Truhlářová-Pohybové ústrojí a prevence osteoporózy.

    Významné bylo čtvrteční odpoledne, kdy byly připraveny odpolední čaje s tombolou. K poslechu i tanci nám hrál p. Měkota. Před první kolem tomboly poděkovaly za celý kolektiv účastníků pp. E. Zemanová a Z. Zahrádková kolektivu Hotelu Borný za vzornou péči v průběhu pobytu. V tombole vyhrával každý los, a tak byli účastníci odpoledne velmi spokojení. Přítomní poděkovali i organizátorkám pobytu E. Zemanové a Z.
Zahrádkové, kterým předali malý dárek. Poděkování směřovalo i Městu Česká Lípa za poskytnutí finančních prostředků na částečnou úhradu nákladů, spojených s rekondičním pobytem. (Je uvedeno i v hodnocení, které zpracovali účastníci pobytu)

Z rekondičního pobytu si každý účastník odvezl účastnický list a drobnou cenu, ti co sezapojili do vědomostních, stolních a sportovních soutěží pak diplomy a věcné ceny (ceny věnovala E. Zemanová).

   Spokojení účastníci se v sobotu 21.6.2014 po 9 hod. rozjížděli do svých domovů(někteří i s nádobami plnými borůvek) s přáním, aby se akce uskutečnila i v příštím roce.

Poděkování organizátorů patří všem zúčastněným,, pp.Trejbalové, Baculové, Novotné a MUDr. Truhlářové za zajištění odborné náplně a hlavní dík pak patří Městu Česká Lípa, za poskytnutí finančních prostředků na rekondiční pobyt. Bez těchto financí by nebylo možné pobyt uskutečnit. Věříme, že i v příštím roce tyto naše aktivity Město Česká Lípa podpoří. Podpora Města Č. Lípa byla uvedena i na materiálech, zhotovených k rekondičnímu pobytu(ubytování, rozpis masáží, cvičení, termoterapie, sportovních soutěží).

(Za organizátory Eva Zemanová, Zdenka Zahrádková)

 

NĚKOLIK VÝSLEDKŮ REKONDIČNÍHO SOUTĚŽENÍ

        AZ KVÍZ

  1.  Milada PRAŽÁKOVÁ

  2.  RNDr. Iva KUPSKÁ

  3.  Zdeněk DVOŘÁK

  4.  Růžena SALAČOVÁ

  5.  Jarmila VRÁTNÁ

  6.  Miloslava BAKOVSKÁ

  7.  Mgr. Vlasta PROUZOVÁ

  8.  Ing. Libuše ŠULCOVÁ

 

     RISK JE ZISK

   1. RNDr. Iva KUPSKÁ

   2. Mgr. Vlasta PROUZOVÁ

   3. Růžena SALAČOVÁ

   4. Vlasta PROUZOVÁ ml.


 SPLAVSKÝ MUDRC

    1. Jarmila VRÁTNÁ

    2. Ing. Libuše ŠULCOVÁ

    3. Zdeněk DVOŘÁK

    4. Milada PRAŽÁKOVÁ

        Mgr. Vlasta PROUZOVÁ

    6. RNDr. Iva KUPSKÁ

        Jana BRANIŠOVÁ

    8. Vlasta PROUZOVÁ ml.

      SPLAVSKÝ SPORTOVEC- SPORTOVKYNĚ

    1. Petr ZEMAN                             JanaBRANIŠOVÁ

    2. Zdeněk DVOŘÁK                     Růžena SALAČOVÁ

    3.Miroslav JOHN                          PhDr. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ

     SPLAVSKÉ BINGO

     1.Vlasta PROUZOVÁ ml.

     2. Eva ZEMANOVÁ

     3. Milada PRAŽÁKOVÁ

     4. Jiřina FREIOVÁ

     5. Miroslav JOHN,0  Zdeněk DVOŘÁK, Marie CMUNTOVÁ

     8. Ing. Libuše ŠULCOVÁ

     9. RNDr. Iva KUPSKÁ, Mgr. Vlasta PROUZOVÁ

   11. Růžena SALAČOVÁ, Naděžda SLIVOŇOVÁ, Jarmila VRÁTNÁ, Jana BRANIŠOVÁ, Květoslava DVOŘÁKOVÁ

             DOMINO                                                                  PRŠÍ

     1.  Květoslava  DVOŘÁKOVÁ                                     1. Vlasta PROUZOVÁ ml.

     2. Miroslav JOHN                                                      2. Miroslav JOHN

     3. Jana BEČKOVÁ

     4. Naděžda SLIVOŇOVÁ

          KANASTA

    1. Růžena SALAČOVÁ

    2. Květoslava DVOŘÁKOVÁ

    3. RNDr. Iva KUPSKÁ

    4. PhDr. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ

    5. Miroslav JOHN

    6. Miloslava BAKOVSKÁ

 

       KOSTKY                                                                            DÁMA

     1.  Ing. Libuše ŠULCOVÁ                                         1. Miroslav JOHN, Zdeněk DVOŘÁK

     2.  Jaroslava PISKAČOVÁ                                         3. PhDr. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ

     3.  Zdeněk DVOŘÁK

     4.  Eva SKÁLOVÁ, Růžena SALAČOVÁ

        ŽOLÍKY                                                                   ČLOVĚČE NEZLOB SE

     1. PhDr. Zdenka ZAHRÁDKOVÁ                              1. Vlasta PROUZOVÁ ml.

     2. Miroslav JOHN                                                    2. Miroslav JOHN

     3.Vlasta PROUZOVÁ ml.                                         3. Mgr. Vlasta PROUZOVÁ

     4. Ing.  Libuše ŠULCOVÁ

     5. Jiřina FREIOVÁ

     6. ZdeněkDVOŘÁK

Mezi příjemnými lidmi je člověku vždy dobře.

           

            V našem Libereckém kraji je několik organizací STP, které pořádají pro své členy ozdravné pobyty-rekondice. Jejich příprava a zajištění jsou velmi náročné a organizátorům není co závidět. Musí vybrat příhodný objekt k pobytu, pokud možno s bezbariérovým přístupem. Také zajištění dopravy na místo pobytu a samozřejmě také zajištění dalších služeb, což jsou masáže, přednášky se zdravotní tématikou, kulturní a
sportovní program. Tohle všechno se musí vejít do balíčku peněz, které jsou na rekondici získány a určeny. Samotní organizátoři dělají tuto práci ve svém volném čase a bez nároků na peněžní odměnu. Patří jim velký dík a uznání.

            Dnes si zavzpomínáme na krásný rekondiční pobyt ve Starých Splavech v hotelu Borný. Hlavními aktéry byly MO STP Česká Lípa a Sdružení TP Česká Lípa o.p.s., konkrétně paní doktorka Zahrádková a paní Eva Zemanová.

            Nástup na pobyt byl určen na neděli 15.června. Pro "místní" byla samozřejmě zajištěna autobusová doprava. My dvě přespolní účastnice z Jablonce n. N. jsme se musely spolehnout na vlastní dopravu. Překvapení nás čekalo v Mimoni, kde kvůli stavebním úpravám byla objížďka. Nebyla značena přesně a tak jsme po desetikilometrové objížďce dorazily do cíle později. V hotelu už probíhalo ubytování klientů. Po večeři jsme se všichni seznámili s kulturním, sportovním a vzdělávacím programem. Příští den začínal měřením TK a vážením. Každý z nás dostal kartičku, kde bylo napsáno kdy a v kolik hodin máme masáže, cvičení na židli nebo cvičení na karimatkách. Pro jistotu byly tyto informace k přečtení i na hlavní nástěnce v hotelové hale.

            K relaxaci těla sloužily sportovní soutěže : hod granátem, šipky, kroužky, hod ponožkou a hod sirkou.

Mozek jsme potrápili ve vědomostních soutěžích, v karetních a společenských hrách. Všude panovala pohoda, kterou nenarušila ani zdravá řevnivost soutěžících, kteří se snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku. Zlatým hřebem soutěží bylo vyhlášení výsledků a předání diplomů a dárků. Na vytvoření diplomů měli zásluhu místní výtvarníci. Pamětní diplom dostal každý účastník her i soutěží ( i já za 17.místo ve sportovním klání!!!!!).

Přálo nám i počasí a začaly růst houby, takže milovníci hub každý den vyráželi na lov. Týden uběhl jako voda a nastal čas loučení. Hudební odpoledne bylo příjemné a kromě zpěvu došlo i na tanečky, fotografování a jinou legraci. Možná, že mnozí z nás se ještě při nějaké jiné příležitosti sejdou a zavzpomínají si na hezké chvíle. Protože v liberecké ZOO odpoledne začínal program " Tvoříme duší" , kde vystavují své práce zdraví i zdravotně postižení z celé ČR, my Jablonečanky jsme se hned po snídani vydaly na cestu směr Liberec.

Velké poděkování patří všem lidičkám, kteří se na úspěšném pobytu v hotelu Borný podíleli.

(Mgr.V.Prouzová)