S pozdravem Štěpánka Šedinova

20.08.2014 20:12

Dne 10.10 - 12.10 2014 jsem se synem, s mamkou sestrou a s jejími dětmi zúčastnili víkendového pobytu ve Starých Splavech v penzionu Nový Mlýn. Víkend byl pro nás neuvěřitelným záţitkem. Jak pro nás dospělé, tak hlavně pro děti. Sdruţení tělesně postiţených Česká Lípa o.p.s. mělo pro nás připravený nádherný program. My dospělí jsme zapomněli na své starosti a problémy v dnešní době. Učili jsme se dotekové masáţe jak pro nás, tak hlavně pro děti. Děti byly nadšeny z vyprávění o delfínku Dilovi a pamatují si jak ţije a co pro nás znamená. Děkujeme p. Danušce Hegerové za to, co pro nás připravila a co nás naučila. Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Zemanové a p. Zahrádkové za péči. starost, pohodlí a pěknou atmosféru po dobu našeho pobytu. Bylo nás tam málo, škoda ţe ostatní to odřekli. Myslím ţe přišli o pěkný a pestrý záţitek, jaký pro nás pořadatelé akce vytvořili. Na památku jsme dostali překrásné ručně vyrobené taštičky, které Sdruţení tělesně postiţených Č. Lípa o.p.s. samo vyrobilo. V nich jsme si odvezli suvenýry, téţ ručně vyrobené. Suvenýry nám připomínají za co jsme byli odměňováni - za malování, cvičení, dotykové masáţe a plnění jiných úkolu

Přeji STP Česká Lípa o.p.s. aby měla na další akci víc účastníků. Za vaši péči a obětavost vám to přeji z celého srdce. Velice se těšíme na další shledání. ¨

S pozdravem Štěpánka Šedinova

Jan Šedina

Květa Zahrádková

Martin Fischer Květa Zahrádková st.

Josef Zahrádka

JSTE UŢASNÍ LIDIČKY