Spolupráce s útulkem pro opuštěná zvířata BONA v Kozlech

27.08.2015 16:03

     Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. začalo několik pilotních  projektů. V rámci těchto projektů  navázalo v loňském roce spolupráci s útulkem pro opuštěná zvířata BONA v Kozlech, vedeným p. Šubrovou,(protože máme hodně společného). 
Domluvili jsme se na společných aktivitách protože v útulku nejsou jen zdravá zvířátka, ale i zvířátka s nejrůznějšími handicapy. Bylo dohodnuto, že na konci prázdnin uspořádáme společnou návštěvu útulku. Ta se uskutečnila 27. srpna 2015. Další společná akce se uskutečnila 4. října v hotelu Merkur v České Lípě. Jednalo se o výstavu koček z útulku, která byla doplněna výstavou a prodejem výrobků zdravotně postižených a seniorů, kterou zajistilo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.. Akce byla uspořádána právě na Mezinárodní den zvířat. (Roku 1226 4.10. kdy zemřel františkánský mnich Sv. František z Assisi, který pečoval o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, a právě proto se na tento den stanovil Mezinárodní den zvířat.) Kolem 150 návštěvníků shlédlo 24 vystavených kočiček z útulku a dvě z nich zde našly své nové pány. Proběhla i volba Miss kočka. Velkým přínosem akce bylo i to, že ji navštívilo hodně dětí, které se od
majitelky útulku M. Šubrové dozvěděly spoustu zajímavých věcí ze života samotných kočiček, ale i dalších zvířat, které v útulku jsou. Vedle zdravých zvířátek jsou zde i vířátka s různými handicapy, o které je postaráno  stejně dobře, jako o ostatní.
Je na nás všech, abychom zvířata, která nám dokážou být věrná, dodávají  nám energii a radost,  dobře opatrovali a chránili. Tím si obohacujeme život, který je tak krásný.