Výstava MANDAL

22.07.2015 19:56

    Slovo mandala pochází ze sanskrtu, je východního původu, avšak mandala jako forma má existenci mnohem starší. Sám náš vesmír je mandalou, skládající se z mnoha dalších a mezi nimi je i naše Země. Vše živé se skládá z buněk, které jsou mandalami. Když vhodíte kámen do vody, vytváří soustředné kruhy - také mandalu. Když uvidíte pařez, jeho letokruhy tvoří mandalu, a tak by se dalo pokračovat. Z toho plyne, že mandala je stejně stará jako vesmír, jehož hranice není možné zachytit, stejně tak jako počátek nebo konec kruhu. V různých formách můžeme mandalu najít ve všech kulturách po celém světě. Mandala se nejzřetelněji zapsala do tibetské tradice. Klasická buddhistická mandala se skládá ze soustředných kruhů, čtverců a dalších symbolů, a představuje jednak obraz světa, ale i lidské nitro a ideál lidské existence, stejně tak jako cestu, jak dosáhnout životní harmonie.

    Mandala také představuje umělecké dílo kruhového tvaru, které často harmonicky propojuje dokonalost kruhu a čtverce. Kruh zde symbolizuje energie nekonečné a božské, zatímco čtverec ty hmotné, zemské energie. Kruhový obrazec, z něhož směřují symetricky uspořádané barvy.

    Mandala je rovněž symbolem pokorné, meditativní a kreativní činnosti. A takové činnosti se v nynější době věnuje i Stanislav Samek. Malování předloh mandal pastelkami se zabývá od června 2011 po mozkové cévní příhodě. Ač celý život pravák, nyní maluje levou rukou. Nikdy nemaloval, ale při svém rehabilitačním pobytu v Hostinném v Krkonoších po měsíci a půl, který od mozkové příhody uplynul, při jedné z návštěv mu manželka Hana přiváží ukázat obrázky mandal. Vytváření mandal pomáhá zpracovávat emoce, získávat energii, přináší zklidnění a sebeléčbu. Mandala je terapeutický nástroj.

    První mandaly vznikají velice dlouho. Namalování jedné trvá zpočátku až několik dnů. Tato tvorba má velice pozitivní vliv a malování Stanislava celého pohltí. Vzniklo tak okolo 150 obrazů mandal. Každého z nás osloví taková mandala, kterou potřebuje. Každý člověk potřebuje jiné seskupení barev. Pohled na mandalu nás může na chvilku zastavit a zklidnit. Získáváte z ní energii, dobrý pocit a tak dochází k léčení. Přijďte si obrázky mandal prohlédnout.