Za praktickou třídu děkuje Mgr. Pavla Nováková“

09.07.2015 14:19

NAPSALI O NÁS:

„DEN DĚTÍ

5. června v Doksech u Termita pořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s.  Den dětí. Praktická třída  ZŠ K. H. Máchy se akce zúčastnila  na pozvání paní Evy Zemanové. Jako každý rok byl pro účastníky připraven bohatý program plný soutěží, zábavy i občerstvení. I letos nám počasí přálo, děti si svůj den užily a odcházely velmi spokojené i díky odměnám, které byly pro všechny v závaru akce připravené. Všem pořadatelům patří vřelý dík a obdiv za vydařený sváteční dětský den. Už teď se moc těšíme na příští rok.

                                                   Za praktickou třídu děkuje Mgr. Pavla Nováková“

(Převzato zu Dokského zpravodaje, červenec 2015,str.10)