16. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením

 
 
Finančně akci podpořili: MEGA a.s.,pracoviště Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem, dále Jablotron Alarms  a.s. Jablonec nad Nisou, věcný dar poskytla Preciosa Jablonec nad Nisou
 
Ve dnech 1. - 2. července 2017 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. v areálu Poslův mlýn v Doksech již 16. ročník Krajských 
sportovních her osob se zdravotním postižením. 

 
Nad akcí převzali záštitu: Mgr. Pavel SVOBODA, náměstek hejtmana LK pro resort sociálních věcí, člen rady LK, Ing. Eva BUREŠOVÁ, starostka Města Doksy, Mgr. Romana ŽATECKÁ, starostka Města Česká Lípa, Ing. Jaromír KOHLÍČEK, CSc., poslanec EU, Ing. Karel KAPOUN, Doksy, JUDr. Marie NEDVĚDOVÁ, Česká Lípa, Václav VĚTROVEC, předseda OV KSČM Česká Lípa.
 
 

 

 

1. července již od 8.00 hod. se v areálu připravovala stanoviště pro 15 soutěžních disciplín, připravoval se prostor pro prezenci účastníků, instalovala se tabule cti, banery s logy sponzorů atd. Postupně přicházeli a přijížděli rozhodčí, kteří měli na starost jednotlivé disciplíny a také první účastníci her. Další účastníky přivezly zvláštní autobusy z Liberce a z České Lípy. Vozíčkáře z Liberce přivezl speciální minibus. Ti z účastníků, kteří zde měli ubytování, dostali klíče od pokojů, a mohli si před začátkem klání trochu odpočinout. Při prezenci obdržel každý z účastníků soutěžní kartu, špendlík s logem STP Č. Lípa o.p.s., účastnický list a koláč, věnovaný Jizerskými pekárnami - pekárnou Lípa s.r.o.

Těsně po desáté hodině pak ředitelka STP Č. Lípa o.p.s Eva Zemanová přivítala přítomné hosty - Mgr. Pavla Svobodu, náměstka hejtmana LK, Ing. Karla Kapouna, JUDr. Marii Nedvědovou, členku správní rady STP Č. Lípa o.p.s., Václava Větrovce, předsedu OV KSČM Česká Lípa, Marii Švehlovou, předsedkyni KO STP Liberec, Mgr. Jana Coufala z Krajského úřadu LK, zástupce Městské policie Česká Lípa strážníky L.Skálu a J. Krenického. Hosté popřáli všem soutěžícím hodně úspěchů a příjemně prožitý den.

 

PhDr. Zdenka Zahrádková pak seznámila přítomné se všemi sponzory, kteří akci podpořili - Krajský úřad LK, Město Doksy, Egermann s.r.o. Nový Bor, IAC Nové Zákupy, Centrum Pro zdravotně postižené LK, Jizerské pekárny - pekárna Lípa s.r.o., OSA Praha, TUMAG Liberec, Klub Českého pohraničí Doksy, Dárkovna  D. Havlíček Nový Bor, Jablotron Jablonec nad Nisou, Mega Stráž pod Ralskem, Ing. Karel Kapoun, Doksy, Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., poslanec EU, RA Poslův mlýn Doksy. Bez jejich pomoci a podpory by nebylo možné akci uskutečnit. 

Účastníci byli seznámeni s průběhem dne a pak již byly 16. Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením zahájeny. Soutěžící se rozešli po areálu Poslova mlýna a vybírali si, do kterých soutěží se zapojí. Vedle soutěže jednotlivců probíhala i soutěž čtyřčlenných družstev, jejichž složení museli zástupci nahlásit ještě před zahájením her. Celkem se do soutěže družstev zapojilo 28 týmů. Soutěžní klání natáčela i mimoňská televize MITEL. Největší zájem mezi přítomnými byl o novou disciplínu - střelbu ze vzduchovky. Tato disciplína se po letech opět vrací do programu Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením díky příslušníkům Městské policie Česká Lípa, kteří zajišťovali hladký průběh této soutěže.

Po obědě se účastníci sešli před hlavní jídelnou a organizátoři poděkovali kytičkou a drobným dárkem všem rozhodčím jednotlivých soutěžních disciplín. A pak už se znovu rozeběhlo soutěžní klání. Protože jde o otevřené soutěžní klání, mohli se do soutěží zapojit i příchozí během celého dne až do 18.00 hod., kdy bylo soutěžní klání ukončeno. Po 14.00 hod. dorazil i Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., který se hned zapojil do soutěžního klání jako člen týmu LOVOŠ. Ještě před večeří rozhodčí připravili výsledky z jednotlivých soutěží, které pak po večeři zpracovával tým - E. Zemanová, Z. Zahrádková, J. Bínová, které připravily vyhodnocení soutěže družstev, dále pak zdravotně postižení jednotlivci – muži x ženy na prvních třech místech v každé disciplíně. Svoji kategorii měli vozíčkář i(kterých bylo celkem 5), dále pak zdraví – muži x ženy a děti - chlapci x dívky. Pro každého z vyhodnocených byl napsán diplom.

Pro účastníky  byl od 20.00 hod. připraven společenský večer s hudbou, jeho partnerem byla OSA Praha. Účastníci se dobře bavili při hudbě P. Baumgartnera až do jedné hodiny ranní.

V neděli ráno pak probíhala příprava na slavnostní vyhlášení výsledků her již od půl osmé. Tentokrát ne ve velké jídelně, jako tomu bylo vždy, ale ve stanu před malou jídelnou. Tato změna si vyžádala více úsilí pořadatelů při přípravě - bylo nutné přenosit všechny ceny a připravit prostor pro účinkující v kulturním programu. Stěhovala se i tabule cti a loga partnerů a sponzorů projektu. Krátce po deváté hodině bylo (hlavně díky E. Zemanové, manželům Šloufovým, J. Jirákovi, V. Větrovcovi, J. Branišové) vše připraveno a ředitelka STP Česká Lípa o.p.s. E. Zemanová  mohla přivítat Ing. Jitku Volfovou, statutární náměstkyni hejtmana LK, Václava Větrovce, předsedu OV KSČM Česká Lípa  a taneční skupinu DC 7 Česká Lípa vedenou Ing. J.Jedličkovou. Ta předvedla přítomným své taneční vystoupení a pak následovalo vyhodnocení soutěžících dětí - soutěžní karty odevzdalo 14 dětí. Předávání cen se ujali Ing. J. Volfová a V. Větrovec. Byl vyhodnocen i nejmladší účastník her - tříletá Kristýna MÁLKOVÁ z Dětřichova.

Po vyhodnocení soutěžících dětí vystoupil soubor BABINY DI DOKSY. Během jejich vystoupení dorazila starostka města Doksy Ing. Eva Burešová, která pak společně s Ing. J. Volfovou a V. Větrovcem předávala ceny jednotlivým vyhodnoceným v soutěžních disciplínách. Soutěžící na prvním místě obdrželi věcnou cenu - sklo od firmy Egermann s.r.o., soutěžící na druhých a třetích místech věcný dárek - balíček  z Dárkovny D. Havlíčka. Všichni pak diplom, medaili a reflexní pásku (věnoval Ing. J. Kohlíček,CSc.). Jako nejstarší účastník byla vyhodnocena Zdena PÍCHOVÁ z Nového Oldřichova.

V soutěži družstev bylo prvních 6 družstev odměněno věcnou cenou - sklo od firmy Egermann s.r.o. a diplomem, všechna ostatní družstva obdržela diplomy.

Organizátoři pak malými věcnými dárky poděkovali těm, kteří se her pravidelně zúčastňují, i když se na stupně vítězů nedostanou.

Ing. J. Volfová na závěr ocenila práci pořadatelů akce a společně s účastníky vyslovila přání, aby se akce konala i v příštích letech. V půl dvanácté byl 16. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením ukončen.

Během dvou dnů se do akce zapojilo 232 osob, bylo vydáno 170 soutěžních karet. Poděkování za úspěšný průběh akce patří organizátorům, sponzorům i samotným účastníkům akce.

 
 
Zpětné ohlasy na akci:
 
 
Článek v *pfd si můžete přečíst ZDE
 
 
 
 
 
     Výsledky sportovního klání 16. ročníku Krajských sportovních her naleznete v Informačníku č. 9 - 10 2017

     

Fotogalerie: 16. ročník Krajských sportovních her osob se zdravotním postižením

Záznamy: 1 - 12 ze 43
1 | 2 | 3 | 4 >>