Roční plán 2016

AKTIVITY SDRUŽENÍ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ČESKÁ LÍPA o.p.s.

 
 

na 1. pololetí 2016

    Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. připravilo pro seniory, osoby se zdravotním postižením a další zájemce zajímavé aktivity, které realizujeme v Komunitním centru, Školní 2213, 47001 Česká Lípa i na dalších místech.

    Novinkou  je „1. MASOPUSTNÍ PLES nejen pro zdravotně postižené", který uspořádáme 19. března 2016 od 18:30 v Konferenčním sále v Babylonu v Liberci pod záštitou radního KÚ LK Mgr. Petra Tulpy. 

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

 • Od února probíhá každé úterý od 15.00 hod. výuka znakového jazyka pro začátečníky(Komunitní centrum).
 • 9. února začalo pravidelné setkávání při tvořivé práci v rámci arteterapie. Scházíme se 1 x za 14 dní od 13:00 v Komunitním centru. Termíny setkání: 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.2016.
 • Pravidelně se budou ve výtvarném kroužku scházet členové skupiny "LÍP A SPOLU" (rodiče a přátelé dětí s poruchou autistického spektra)
 • 16. března 2016 od 15:00 v restauraci Skleník na Slovance - Setkání k Mezinárodnímu dni žen.
 • 21. – 24. března 2016 „JARNÍ VÝSTAVA PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮ" v Komunitním centru (výrobky na výstavu přijímáme 17. a 18. 3. 2016 nebo podle domluvy).
 • 3. června 2016 - "12. ročník Dne dětí se zdravotním postižením" - pod záštitou náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a členky Rady LK –Mgr. Lenky Kadlecové. Akce se koná v rekreačním středisku TERMIT v Doksech.
 • 2. – 3. července 2016 - "15. KRAJSKÉ SPORTOVNÍ HRY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮ" – pod záštitou členů Rady LK –Aleny Losové, dipl. um., a Mgr. Petra Tulpy.  Akce se koná v rekreačním areálu Poslův mlýn v Doksech. Na 3. 7. dopoledne je připraven kulturní program, ve kterém se budou prezentovat neziskové organizace a spolky z Doks.
 • Připraven je i kurz „Základy práce s PC" a Cyklus přednášek o jednotlivých druzích zdravotního postižení.
 • Zprostředkovali jsme akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách. Kurz se bude konat v Komunitním centru, Školní 2213 Česká Lípa v následujících termínech: 11. - 12. 3.; 1. - 2. 4. ; 15. - 16. 4.; 29. – 30. 4.; 13. – 14. 5.; 27. - 28.5.; 17. – 18. 6. 2016
 • Zprostředkujeme zlevněné zahraniční dovolené (Chorvatsko-Turanj; Itálie-Lignano)
 • Zájemci mohou využít i další nabídku činností, poskytovaných v rámci sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením (základní činnosti v rámci této služby jsou podpořeny Krajským úřadem Libereckého kraje a jsou poskytovány zdarma).

    Dále nabízíme možnost využít odborné sociální poradenství, včetně služeb právníka a nově i služeb finančního poradce, a možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek.

 

 

Na 2. pololetí připravujeme

 
 

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o. p. s. PŘIPRAVUJE:

 

*Zveme  zájemce na rekondiční pobyt, který pořádá Místní organizace tělesně postižených Česká Lípa ve spolupráci se Sdružením tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. ve dnech 18. -24. září 2016 v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Společná doprava účastníků  z České Lípy zajištěna. Cena pro členy MO, ZO Česká Lípa a  další občany České Lípy-2.500,- Kč, pro ostatní(zájemce z jiných měst a obcí) 2.800,- Kč. Během pobytu- cvičení na židlích i karimatkách, dotykové masáže, klasické masáže, termoterapie-podložka Amethyst Bio-Mat, společenské a vědomostní soutěže, kondiční vycházky, sportovní soutěže. Přihlášky a podrobnosti: E. Zemanová-723594459, Z. Zahrádková-606161859

*Ozdravně edukační víkendový pobyt pro rodiče(prarodiče) s dětmi proběhne 30. září – 2. října 2016 rovněž v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Připraven je bohatý program. Cílem pobytu je upevnění rodinných vztahů a získání poznatků a zkušeností, jak se vyrovnávat s nejrůznějšími druhy postižení či hyperaktivitou dětí.

 Přihlášky a podrobnosti u E. Zemanové(723594459) nebo na www.stp-cl.cz

*  Zveme všechny zájemce  na přednáškový  den do rekreačního střediska Termit v Doksech. Dne 14.  října 2016 od 9.00 hod. se zájemci mohou seznámit se základy první pomoci(přednáší členové Městské policie Česká Lípa-včetně praktických ukázek), dále novinky v sociální oblasti(H. Klasnová, předsedkyně Správní rady STP v ČR, z.s. a další. Oběd zajištěn.

Společná doprava účastníků z České Lípy bude zajištěna. Přihlášky a  podrobnosti u E. Zemanová(723594459) a Z. Zahrádkové(606161859)

* Ozdravně edukační víkendový  pobyt pro seniory a osoby se zdravotním  postižením uskutečníme ve dnech 4. – 6. listopadu 2016  v penzionu Nový Mlýn ve Starých Splavech. Během pobytu  dotykové masáže, výtvarná dílna, termoterapie-podložka Amethyst Bio-Mat, společenské a vědomostní soutěže. Společenské odpoledne s hudbou- k tanci i poslechu hraje p. Měkota, Přihlášky a podrobnosti: E. Zemanová-723594459, Z. Zahrádková-606161859

*28. 11. – 1.12. PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA PRACÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A SENIORŮ. Výstava proběhne v Komunitním centru, Školní 2213, Česká Lípa. Součástí výstavy je i soutěž „O nejkrásnější vánoční svícen“.

*7. 12. 2016 od 14. 00 v restauraci Skleník na Slovance v České Lípě pořádáme Mikulášské setkání.          K tanci i poslechu hraje p. Měkota.

Bližší informace:

E. Zemanová (723 594 459), Z. Zahrádková (606 161 859, 606 161 859),

nebo www.stp-cl.cz