Projekt zajištění tísňové péče - "ŽÍT DOMA"

 

ŽÍT DOMA - projekt zajištění tísňové péče

Anděl Strážný, z.ú. nabízí seniorům a zdravotně postiženým z České Lípy vyzkoušet zdarma, jakfunguje tísňová péče. Zájemcům bude bezplatně Andělem Strážným zapůjčeno mobilní monitorovací zařízení k zajištění tísňové péče, které bude nastaveno dle individuálních požadavků zájemce.

Zájemce bude mít uhrazen v rámci projektu měsíční monitorovací poplatek za službu tísňové
péče do 31. 12. 2015. Zájemce může dále žádat o zajištění výjezdu v případě krizové situace a o uložení klíčů na dispečinku Anděla
Strážného. Každý zájemce v České Lípě má v rámci projektu jeden výjezd v měsíci zdarma, další již jsou zpoplatněny.

Zájemce se vždy dovolá pomoci a dispečer reaguje na jeho aktuální stav, zajistí záchrannou službu, přivolá policii nebo kontaktní osoby z rodiny, zájemcovu osobní asistentku nebo pečovatelku. Dispečeři připomenou léky, ověří zdravotní stavzájemce.

Zájemci mohou kontaktovat E. Zemanovou (723 594 459)