II. Masopustní ples nejen pro zdravotně postižené

„2. MASOPUSTNÍ PLES (NE)JEN PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ“

 

     V sobotu 18. 3. 2017 uspořádalo Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. již „2. Masopustní ples (ne)jen pro zdravotně postižené“  v prostorách Centra Babylon v Liberci. Hlavní záštitu převzal hejtman Libereckého kraje Bc. Martin Půta.

     Po zkušenostech z loňského roku byl zvolen větší prostor, a to sál EXPO. V tomto sále mohlo být vše připraveno tak, aby se zde zejména vozíčkáři a těžce zdravotně postižení mohli pohybovat zcela bez omezení mobility. Veškerou problematiku spojenou se sálem a dalším organizačním zajištěním jsme řešili od prvopočátku s paní Ing. Lidií Vajnerovou, MBA, která nám velice pomohla ve všech směrech. Patří jí za to naše veliké poděkování, bez její vstřícnosti a nezištné pomoci by se nám zřejmě nepodařilo tuto akci takto připravit.

     Úsilí úzkého realizačního týmu, který akci připravoval již od prosince 2016, vyvrcholilo v pátek 17. 3., kdy probíhala příprava sálu, včetně instalace výzdoby, prezentace záštit a sponzorů, přípravy zázemí pro účinkující. Stoly byly opatřeny jmenovkami účastníků, bylo připraveno občerstvení.

     Krásně vyzdobený sál v sobotu již od 18.00 hodin vítal první návštěvníky plesu. Čím více se přibližovala devatenáctá hodina, tím více se sál zaplňoval. Autobusy přivážely zdarma zájemce z Lomnice n. Popelkou, České Lípy, Nového Boru, Kamenického Šenova, Nového Oldřichova, Doks, Mimoně, Jablonného v Podještědí, Českého Dubu, Jablonce nad Nisou,  Dětřichova, zkrátka  z celého Libereckého kraje (a speciální minibus přivážel postupně vozíčkáře, kteří si o dopravu požádali), další účastníci se dopravili vlastními silami. Na ples dorazilo celkem 314 návštěvníků.

     Před zaplněným sálem v 19,15 hod. ples slavnostně zahájili - statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Jitka VOLFOVÁ a náměstek hejtmana Libereckého kraje Mgr. Petr TULPA. Popřáli přítomným, aby si večer ve stylu country krásně užili a poděkovali organizátorům za přípravu a realizaci akce, která je v Libereckém kraji zcela ojedinělá a o to více potřebná.

 

     Po slavnostním zahájení se rozběhl připravený doprovodný program. Nejprve to bylo vystoupení mažoretek VIVA Liberec, spolupracujících s Domem dětí a mládeže Větrník Liberec a poté svůj um předvedli zástupci Taneční a pohybové školy ILMA Turnov (vedené ing. L. Šulcovou). Vystoupení dětí odměnili přítomní bouřlivým potleskem, organizátoři pak drobným dárkem.

     Bezprostředně po vystoupení souboru ILMA pozvala zástupkyně tohoto souboru p. Nejedlová přítomné na taneční parket a učila je několika základním krokům country tanců. Do této výuky se nadšeně zapojili senioři, zdravotně postižení i zdraví účastníci - zkrátka parket byl plný.  Zejména přítomní vozíčkáři na parketu dokazovali, že se i přes své postižení dokážou bavit tak, jako jejich zdraví vrstevníci.  A pak mohli všichni procvičit to, co se naučili při vystoupení kapely COUNTRY GANG CVIKOV.

     Za zvuků country hudby večer příjemně ubíhal, ti co právě nebyli na tanečním parketu si mohli dojít pro věcnou cenu za svou vstupenku. Několikrát v  průběhu večera seznámily moderátorky Dana Hegerová a Jana Bínová  přítomné s dalšími osobnostmi, které převzaly záštitu nad plesem a to Ing. Lidií VAJNEROVOU,MBA, předsedkyní správní rady Nadačního fondu Gago a Nadace Škola hrou Liberec, Mgr Romanou ŽATECKOU, starostkou města Česká Lípa, Ing. Evou BUREŠOVOU, starostkou města Doksy, JUDr. Marií NEDVĚDOVOU, členkou Správní rady STP Č. Lípa o.p.s.,zastupitelkou města Č. Lípa, Ing. Jaromírem KOHLÍČKEM, CSc.,poslancem Evropského parlamentu a Václavem VĚTROVCEM, předsedou OV KSČM Česká Lípa. Partnerem projektu se stal Ochranný svaz autorský,z.s. Praha.

     Tyto informace dostali i účastníci plesu formou pozvánky na své stoly. Všichni účastníci plesu se dobře bavili i při vystoupení druhé kapely večera VOKOKÁL BANDU Liberec.

     V příjemné atmosféře čas rychle ubíhal všem přítomným, kteří se pak jen neradi úderem 24. hodiny loučili s vystupujícími kapelami a svými novými přáteli, které na plese získali. Opouštěli sál EXPO Babylonu Liberec s poděkováním organizátorům a přáním, aby se akce konala i v příštím roce.

     Důležitost a velký přínos akce, nejen pro zdravotně postižené, ale i všechny přítomné, potvrdili v rozhovoru s ředitelkou Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s. Evou Zemanovou Ing. J. Volfová i Mgr. P. Tulpa.

     Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravných tvořivých aktivitách, ze kterých vzešla výzdoba celého sálu a měla také svůj podíl na dobré pohodě celé akce.

Děkujeme  ještě jednou:

Ing. Lidii VAJNEROVÉ, MBA, předsedkyni Správní rady nadačního fondu Gago a Nadace Škola hrou Liberec,  Krajskému úřadu Libereckého kraje, Centru Babylon Liberec, hlavně paní Evě Kuřátkové,(se kterou byla výborná spolupráce),  ANAON, veřejně prospěšné společnosti  Chrastava, DENSO s,r,o. Liberec, OSA,z.s. Praha, Statutárnímu  městu Jablonec nad Nisou, Městu Česká Lípa, Severochemě Liberec, Agency transport s.r.o. Liberec, Nadačnímu fondu Gago Liberec, Nadaci Škola hrou Liberec, Hasičské vzájemné pojišťovně a.s. Č. Lípa, Nadaci Preciosa  Jablonec nad Nisou, Egermann, s.r.o. Nový Bor, Jizerským pekárnám s.r.o.-pekárně Lípa,LIPA,velkoobchodu papírem Liberec, MAGNA Liberec, NAREX s.r.o.,MARKUB-květiny Marcela s.r.o. Doksy, Tumag Liberec, KANCL CZ, Liberec DÁRKOVNA,Nový Bor, EXIMEX,s.r.o. Liberec a celé dlouhé řadě jednotlivců, bez kterých by se takovouto akci nepodařilo uskutečnit. Poděkování patří i dopravcům, kteří zajišťovali svoz účastníků z celého Libereckého kraje.

 

 

Podívejte se do bohaté fotogalerie

klikni na tento odkaz - rajce.net

 

 

 

 

 

Ohlasy účastníků plesu:

 

Dne 18. 3. 2017 jsme se skupinou členů a sympatizantů zdravotně postižených z Doks zúčastnili 2. Masopustního plesu, který se konal v prostorách Babylonu v LIBERCI pro nejen zdravotně postižené v Libereckém kraji. Na zahájení vystoupili členové Tanečního kroužku, předvedli se malé mažoretky i taneční kreace spojené i s gymnastikou. Vystoupení malých umělců se všem přítomným velice líbilo. Potom zábava pokračovala s rytmu COUNTRY a v druhé části večera vystoupil Vokokál Band. Všichni si našli své oblíbené melodie k tanci i poslechu a velice se do tance zapojili i vozíčkáři, kteří si obstarali masky mušketýrů. Celý ples probíhal v úžasné atmosféře, jak jsme již na podobných akcích zvyklí. Chtěla bych touto cestou nejen za skupinu z Doks poděkovat pracovnicím Sdružení tělesně postižených Česká Lípa o.p.s., paní Evě Zemanové a paní PhDr. Zdence Zahrádkové za skvělou organizaci této akce, včetně dopravy autobusem, pohoštění, zajištění věcných cen - každá vstupenka vyhrávala - a vůbec za celý průběh plesu. Vím, že na celé akci se podíleli i jejich spolupracovníci, ale hlavní zásluha patří těmto dvěma skvělým ženám. Přeji hodně zdaru při organizaci III. PLESU NEJEN PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ. Ještě jednou veliké díky.

         Hana Šloufová
         předsedkyně MO STP Doksy
 
 

 

 

Dobrý den,

 

Paní Zemanová, chtěla bych Vám ještě jednou poděkovat za možnost vystoupit na vašem plese v sobotu 18.3. v libereckém Babylonu. Byla to pro nás moc příjemná možnost ukázat, co se naše malé slečny - mažoretky i twirlerky – naučily. Byla u vás hezká a klidná atmosféra a chci také poděkovat za zázemí, které jsme s děvčaty měli. Akce se líbila nám, vedoucím, ale i vystupujícím dětem a jejich rodičům, od nichž Vám předávám dík.

Těšíme se na další budoucí spolupráci.

 

S pozdravem

Jana Huňková
vedoucí oddělení sportu
DDM Větrník Liberec

Fotogalerie: II. Masopustní ples nejen pro zdravotně postižené

Záznamy: 25 - 29 ze 29
<< 1 | 2 | 3